Komunikat ws. włamania do cerkwi greckokatolickiej w Patoce

W nocy z piątku (28.04.) na sobotę (29.04.) nieznani sprawcy włamali się do greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw. Opieki Matki Bożej należącej do eparchii wrocławsko-gdańskiej.

Przekazujemy treść komunikatu Biura Prasowego Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej w tej sprawie:

WŁAMANIE DO CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ W PATOCE

W Patoce, gmina Gromadka na Dolnym Śląsku, w nocy z piątku na sobotę (28/29.04.2017 r.), nieznani sprawcy włamali się do greckokatolickiej cerkwi parafialnej pw. Opieki Matki Bożej, przynależnej do eparchii wrocławsko-gdańskiej. Jak powiadomił ks. proboszcz Paweł Berezka złodzieje wdarli się do świątyni przez okno w zakrystii, wyłamując wcześniej zamontowaną tam kratę. Ze świątyni skradziono między innymi dwa kielichy mszalne, dwie pateny, wzmacniacz i mikrofon, pozłacany ręczny krzyż leżący na ołtarzu oraz drobną sumę pieniędzy. Złodzieje zabrali także pamiątkową tablicę, wykonaną z brązu, która upamiętniała 1000-lecie Chrztu Rusi-Ukrainy, uroczyście obchodzone przez Kościół Greckokatolicki w Polsce w 1988 r. Najświętszy Sakrament przechowywany w tabernakulum nie został sprofanowany.

O włamaniu do cerkwi została niezwłocznie powiadomiona policja, która podjęła działania operacyjne zmierzające do szybkiego wykrycia sprawców. O zajściu powiadomiona została także Kuria Biskupia eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego a także Kuria Biskupia diecezji legnickiej, których teren na obszarze Dolnego Śląska wzajemnie nakłada się na siebie.

Cerkiew parafialna w Patoce została zbudowana dzięki ofiarności i pracy miejscowych parafian. Świątynię poświęcono w 2010 r. Wcześniej, to jest od roku 1957, grekokatolicy korzystali z gościnności w miejscowym kościele parafialnym w Modle, gdzie współpraca wiernych Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego układała się bardzo dobrze.

Włamanie jest dla grekokatolików tym bardziej bolesne, że nastąpiło ona w czasie, w którym Kościół Greckokatolicki, wraz z całą społecznością ukraińską w Polsce, rozpoczął uroczystości związane z upamiętnieniem 70. rocznicy rozpoczęcia akcji „Wisła”, wskutek której blisko 150 tys. Ukraińców zostało przymusowo wysiedlonych z ziem ojczystych na tzw. Ziemie Odzyskane w celu ich pełnej i szybkiej asymilacji religijnej i narodowej.

Biuro Prasowe Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama