Kraków: na Wawelu odbyły się obchody 20-lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej

Z okazji 20–lecia kanonizacji św. Jadwigi Królowej bp Jan Szkodoń przewodniczył dziś uroczystej Mszy św. przy Ołtarzu Koronacyjnym w katedrze na Wawelu.

Uroczystość rozpoczął przemarsz uczestników wydarzenia z pocztami sztandarowymi z Rynku Głównego Drogą Królewską na Wawel. 

Uczestniczyli w nim członkowie Rodziny Szkół Jadwiżańskich, która w tym roku obchodzi 10–lecie, licznie obecne były dzieci, młodzież w barwnych strojach oraz nauczyciele ze szkół z całej Polski, m.in. z Inowrocławia, Warszawy, Nowego Sącza. 

Na Mszy św. w katedrze na Wawelu zgromadziło się kilkaset dzieci z ponad 30 szkół w Polsce, którym patronuje św. Jadwiga.

Na początku Mszy św. bp Jan Szkodoń przekazał zebranym pozdrowienia od metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego oraz kard. Stanisława Dziwisza.

W homilii bp Jan Szkodoń podkreślił, że skoro św. Jadwiga jest patronką szkół to dzieci i młodzież może ze szczególny zaufaniem zwracać się do niej w różnych sprawach, osobistych, rodzinnych i szkolnych.

- Św. Jadwiga jest waszą patronką więc możecie szczególnie liczyć na jej modlitwę przed Bogiem – mówił hierarcha. - Św. Jadwiga jest patronką przez to, że daje nam wzór, który staracie się poznawać w szkole, waszych rodzinach i przez indywidualną lekturę. Poznajecie jej osobę i jej życie, mimo że krótkie to piękne życie – powiedział bp Szkodoń przypominając okoliczności śmierci św. Jadwigi.

Duchowny zauważył również, że Św. Jadwiga uczy wzrastania w wierze i miłości wobec Boga. Uczy pogłębiania wiedzy religijnej i modlitwy bardzo osobistej i modlitwy wspólnej. Według niego św. Jadwiga starała się o swoją świętość i troszczyła się także o wiarę i zbawienie innych.

- Ona jako królowa, jako osoba świecka, starała się o to, by w Polsce chrześcijaństwo się umacniało i bardzo chciała by wiara chrześcijańska dotarła na Litwę. Jest matką wiary na Litwie i matką wiary swojego męża– podkreślił bp Szkodoń.

Zdaniem kapłana oznacza to, że należy troszczyć się nie tylko o swoje zbawienie, ale zbawienie każdego człowieka, jego godność i wolność i równocześnie z całą odwagą należy wyznawać swoją wiarę. Hierarcha zauważył, że w dzisiejszych czasach przesadnie podkreśla się wolność, tolerancję, aż do stwierdzenia, że wiara jest czymś bardzo osobistym i nawet jej nie proponować.

- Św. Jadwiga Królowa była bardzo uwrażliwiona na ludzką biedę i cierpienie. Troszczyła się o zakładanie szpitali i starała się o pomoc biednym, stawała w obronie pokrzywdzonych – podkreślił bp Szkodoń, dodając, że dzisiaj potrzeba ludzi o wrażliwych sercach takich jak św. Jadwiga.

Po nabożeństwie przedstawiciele szkół złożyli kwiaty przy relikwiach św. Jadwigi. Następnie uczestnicy udali się do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, gdzie odbędzie się m. in. uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez Rodzinę Szkół Jadwiżańskich.

Św. Jadwiga Królowa (ur. 18 lutego 1374 – zm. 17 lipca 1399), córka Ludwika Andegaweńskiego, króla Węgier i Polski, wychowywała się w Budzie i Wiedniu. Koronę polską przyjęła 16 października w 1384 roku w Krakowie, mając dziesięć lat. Półtora roku później zawarła małżeństwo z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą, dzięki czemu Litwa przyjęła chrzest. Jako Królowa mocno angażowała się w chrystianizację tych ziem, uzyskała m.in. papieską zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii Krakowskiej, troszczyła się o ubogich i pokrzywdzonych. Do Krakowa sprowadziła karmelitów, jak również benedyktynów słowiańskich z Pragi.

Św. Jadwiga zmarła na gorączkę połogową mając 25 lat. 

8 czerwca 1979 r. w katedrze na Wawelu Jan Paweł II odprawił po raz pierwszy Mszę św. ku czci błogosławionej królowej Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją w 1997 r. podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama