Ks. Pawłowski: ekumeniczne przesłanie ws. uchodźców wciąż bardzo aktualne

Przesłanie w sprawie uchodźców jest wciąż bardzo aktualne - podkreślił w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, mówiąc o wspólnym przesłaniu podpisanym rok temu przez przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła katolickiego.

W rozmowie z KAI sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu zauważył, że temat dotyczący pomocy uchodźcom jest wciąż obecny w debacie publicznej oraz, że nie brakuje w tej sprawie głosu przedstawicieli poszczególnych Kościołów. 

- Przesłanie w sprawie uchodźców jest wciąż bardzo aktualne. Dokument ilustruje ogromne wyzwania - kryzys migracyjny, wystawienie na próby współpracy państw w ramach Unii Europejskiej, obowiązki chrześcijan, zachętę do podjęcia międzyludzkiej współpracy, w tym z organizacjami rządowymi i społecznymi - tłumaczył KAI ks. Pawłowski.

Duchowny zauważył, że aby właściwie wspierać poszkodowanych potrzebna jest nie tylko hojność ale i roztropność.

Sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu podkreśli, że oprócz zapewnienia pomocy potrzebującym, nie można zapomnieć o przyczynach kryzysu imigracyjnego. - Do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie i zakończenia wojny potrzeba nie tylko modlitwy, ale i zabiegów mediacyjnych - podsumował.

Dokument został podpisany w czwartek 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przez przedstawiciele Kościołów w Polsce. Zawiera on wezwanie do wiernych aby trwali w modlitwie, świadczyli pomoc potrzebującym i nie ustawali w dążeniu do przezwyciężenia zaistniałego kryzysu.

Duchowni podkreślili w swoim apelu, że „tylko szeroko zakrojona akcja humanitarna i uwzględnienie politycznych i ekonomicznych przyczyn istniejących trudności może doprowadzić do rzeczywistej poprawy sytuacji”. „Chrześcijanie powinni dążyć do współpracy z odpowiednimi organami władzy państwowej i organizacji społecznych” – zaznaczyli. Hierarchowie wskazali na potrzebę rozwoju wolontariatu, także na poziomie parafii, „aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić rodzącym się problemom”.

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski Przesłanie Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców 30 czerwca podpisali: pastor Leszek Wakuła – Prezbiter Okręgu Centralnego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP; bp Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; bp Andrzej Malicki – Superintendent Naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP; bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; bp Wiktor Wysoczański – Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP; bp Marek M. Karol Babi – Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP; Metropolita Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski; abp Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

ar / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao