Płońska parafia zbuduje studnię w Kamerunie

Zbiórka środków na budowę studni w Kamerunie prowadzona jest w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku w diecezji płockiej. Zbudowana studnia będzie nosić nazwę „Maksymilian”.

Środki na budowę studni pochodzić będą ze zbiórki makulatury wśród parafian i mieszkańców miasta oraz od darczyńców.

Decyzja o tym, że parafia św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku zbierze środki na budowę studni w Kamerunie, podjęta została dzięki kontaktom z s. Kolbeną Frąckiewicz ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, która od wielu lat pracuje na misjach w tym afrykańskim kraju.

W placówce misyjnej p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Santa Mbei kameruńskiej archidiecezji Bamenda siostry pasjonistki działają od 4 lat. Prawdopodobnie powstanie tam nowa parafia – niebawem zakończy się budowa kościoła. Na terenie misji jest szkoła podstawowa, w której uczy się 282 dzieci i przedszkole ze 140 dziećmi. Trwa budowa klasztoru. W niedalekiej przyszłości przewiduje się budowę przychodni zdrowia.

„Niestety, jest to teren górzysty, a drogi w wioskach są w bardzo złym stanie i wciąż brakuje wody pitnej. Studnia głębinowa byłaby dla miejscowej ludności prawdziwym skarbem. Koszt znalezienia ujęcia wody, to 550 euro, koszt wywiercenia studni – 10 400 euro, zbudowanie dużej cementowej kadzi na słupach wynieść może 5 600 euro. Liczymy na dobro waszych serc i polecamy Bogu tę intencję” – zapewnia s. Tomasza Sadowska z misji w Santa Mbei.

Pierwsze środki na budowę studni parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku już przekazała. Uzyskano je ze sprzedaży makulatury oraz od darczyńców. Kolejne środki będą przekazywane w miarę ich pozyskiwania. Zbudowana studnia nosić będzie nazwę „Maksymilian”.

Zbiórka pieniędzy na budowę studni w Kamerunie, to kolejna akcja misyjna w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku. W minionych latach parafia między innymi przekazywała pieniądze misjonarzom pracującym w Sudanie Południowym.

eg / Płońsk

« 1 »

reklama

reklama

reklama