Caritas Diecezji Sandomierskiej: blisko 200 dzieci skorzysta z letniego wypoczynku

Blisko 200 dzieci z rodzin ubogich z terenu diecezji oraz z rodzin polonijnych z terenów Zaporoża i Żółkwi na Ukrainie skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Od 7 lipca w ośrodku w Bojanowie odpoczywać będą dzieci z Żółkwi. Ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Caritas sandomierskiej, poinformował, że polskie dzieci z terenów Ukrainy od kilku lat goszczą w diecezjalnych ośrodkach.

- Z Żółkwi przyjeżdżają pod opieką sióstr dominikanek, które prowadzą tam polską szkołę. Zaplanowaliśmy dla nich bardzo ciekawy program, w którym z jednej strony chcemy aby zwiedziły miejsca związane z naszą historią i kulturą, a z drugiej strony, aby dobrze wypoczęły podczas wakacji – podkreślał ks. Bogusław Pitucha.

Drugi turnus dla dzieci polonijnych rozpocznie się 15 lipca. W kolejnej grupie goszczącej w diecezji będą dzieci z terenów Zaporoża, gdzie wciąż trwają działania wojenne. Dzieci przyjadą z terenów diecezji, w której posługuje bp Jan Sobiło. Ich wypoczynek został dofinansowany przez środki przyznane przez Senat RP.

Zorganizowane będą także turnusy dla dzieci z rodzin najuboższych, zgłoszonych do Caritas poprzez parafie, które będą wypoczywać w Lubomierzu i Mszanie Dolnej wraz z rówieśnikami uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej w Tarnobrzegu.

Dla dwóch turnusów zaplanowane zostało szereg atrakcji w postaci m.in. wycieczek do Krakowa, Wadowic, spływ Dunajcem oraz zwiedzanie innych ciekawych miejsc.

- Chcemy, aby te kolonie były dla tych dzieci dobrze i aktywnie spędzonym czasem i okazją do poznania ciekawych miejsc – dodaje ks. Bogusław Pitucha.

Przez cały czas trwania 15 – dniowych turnusów kolonii, dzieci będą pod opieką wykwalifikowanej kadry. Zapewnioną będą miały: opiekę medyczną, pedagogiczną oraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie.

Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od innych jest ich strona duchowa, w tym zachowywanie zasad chrześcijańskich, wspólna modlitwa i uczestnictwo we Mszy św.

Letnie kolonie dla dzieci ubogich są finansowane z 1 % podatku, który przekazują na Caritas dobroczyńcy, a także z ofiar składanych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz Wielkopostnej Jałmużny. Wypoczynek dzieci z Tarnobrzega wsparł także miejscowy Urząd Miasta.

apis / Sandomierz

« 1 »

reklama

reklama

reklama