Kraków: Srebrny Medal „Cracoviae Merenti” dla o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego

Podczas środowej sesji miasta Krakowa radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu ojcu Janowi Andrzejowi Kłoczowskiemu OP, wybitnemu duszpasterzowi, teologowi, filozofowi i publicyście, Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti”.

To najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował prezydent Jacek Majchrowski.

Ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski OP wpisuje się w poczet wybitnych uczonych krakowskich. Od wielu lat jest znaczącym przedstawicielem zarówno Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, jak i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Jest filozofem religii, członkiem Prezydium Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Włożył istotny wkład w rozwój krakowskiej szkoły filozofii religii, kreując dialog między wiarą i rozumem, co stanowi ważną wizytówkę Krakowa nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami (słynne Międzynarodowe Kolokwia Castellego we Włoszech).

Od 2014 r. o. Kłoczowski jest czwartym polskim dominikaninem, który może poszczycić się tytułem Magistra Świętej Teologii (tłumaczonym także jako Mistrza Świętej Teologii). Jest to honorowy tytuł naukowy przyznawany w Zakonie Dominikańskim przez jego generała, w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie teologii.

-O. prof. Jan Andrzej Kłoczowski zapisuje niezwykle ważne karty ostatnich 50 lat historii Krakowa nie tylko jako znakomity uczony, wykładowca i autor wielu znaczących publikacji naukowych, lecz przede wszystkim jako wybitny duszpasterz akademicki w Akademickim Ośrodku Duszpasterskim „Beczka” oraz wychowawca wielu pokoleń Polaków – napisał prezydent Jacek Majchrowski w uzasadnieniu uchwały.

O. Kłoczowski w czasach PRL-u jako jeden z najbardziej znanych w Polsce duszpasterzy akademickich Krakowa, odważnie kształtował w młodych ludziach charaktery oraz budził w nich potrzebę życia w wolności i odpowiedzialności za Ojczyznę. Od 1976 roku zajmował się grupą studentów związanych z opozycją demokratyczną KOR i ROBCIO. Był duszpasterzem Studenckiego Komitetu Solidarności. Przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie 13 grudnia 1981 roku, z narażeniem życia zorganizował Komitet Pomocy dla Osób Aresztowanych i Internowanych. Wskutek tego sam został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po interwencji ks. kard. Franciszka Macharskiego mógł je opuścić. Potem kierował założonym przez siebie Komitetem aż do 1986 roku.

Po przełomie społeczno-politycznym w Polsce o. prof. Jan Andrzej Kłoczowski czynnie włączył się w rozwój uczelni dominikańskiej w Krakowie i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz wspierał i tworzył promocję wydawnictw naukowych, popularno-naukowych i religijnych Krakowa. Od lat celebruje Msze św. w niedzielę o godz. 12 w kościele oo. Dominikanów w Krakowie, słynne „dwunastki”, które do dziś przyciągają rzesze krakowian pragnących posłuchać jego mądrych, filozoficznych kazań.

O. Kłoczowski 5 lipca br. świętował 80. urodziny.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama