Licheń. XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi

W sobotę 9 września w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu odbyła się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi.

O godz. 12:00 modlono się podczas Mszy św. pod przewodnictwem bpa pomocniczego włocławskiego, Stanisława Gębickiego.

Mszę św. wraz z księdzem biskupem koncelebrował m.in. ks. kanonik Mirosław Frankowski, duszpasterz Honorowych Dawców Krwi diecezji włocławskiej, który podczas Eucharystii wygłosił homilię. Zwracając się do krwiodawców, kapłan powiedział: „Przybywacie do Bolesnej Matki, aby powierzyć Jej swoje życie i zawierzyć Jej dalszą służbę dla dobra drugiego człowieka. Służbę jakże potrzebną, a jakże częstokroć niedocenianą i nieszanowaną, służbę cichą i pokorną, bez fanfar i błysków fleszy, a bez której życie wielu cierpiących braci byłoby zagrożone lub wręcz niemożliwe do uratowania. To właśnie wasze oddawanie krwi – tego najcenniejszego leku, który ratuje ludzkie życie, wasze poświęcenie dla dobra drugiego człowieka ukazuje nam sens ludzkiego cierpienia w Bożym planie zbawienia”.     

W trakcie Mszy św. ks. Frankowski przekazał na ręce ks. Adama Stankiewicza MIC, wicekustosza licheńskiego Sanktuarium, akt nadania medalu 30-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu dla Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym.

Przed błogosławieństwem kończącym Mszę św. głos zabrał bp Gębicki, który wyraził swoją wdzięczność za zaproszenie do udziału w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Honorowych Dawców Krwi do Lichenia, a także pogratulował krwiodawcom obecnym w licheńskiej świątyni szlachetnej postawy godnej naśladowania.

Po Mszy św. pielgrzymi udali się na plac z trzema dzwonami, gdzie uczestnictwem w Drodze Krzyżowej zakończyli tegoroczne pielgrzymowanie.

Robert Adamczyk

Licheń Stary, Biuro Prasowe Sanktuarium 

« 1 »

reklama

reklama

reklama