Posiedzenie Krajowej Rady Katolików Świeckich

30 września 2017 r. przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Katolików Świeckich. Członkowie Rady obradowali nad aktualną sytuacją w Polsce i w Europie.

Spotkaniu przewodniczył bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski.

Przebieg obrad Krajowej Rady Katolików Świeckich skupił się wokół trzech zagadnień. Rozpoczęto od zdania relacji z międzynarodowego spotkania Europejskiego Forum Laikatu, które odbyło się w dniach 9-11.06.2017 w Høsterkøbvej, w Danii. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Anglii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Belgii – Walonii, Belgii – Flamandii, Niemiec, Szwecji, Danii, Polski, Austrii, Białorusi oraz Komitetu Polskiego Europy Zachodniej.

Podczas spotkania przedstawiono pracę krajowych struktur laikatu oraz sytuację kościołów w poszczególnych krajach. Krajową Radę Katolików Świeckich reprezentował jej przewodniczący – Kazimierz Kryla.

Drugim podjętym tematem były przygotowania do planowanego na 28 października 2017 r. spotkania przedstawicieli laikatu polskiego z delegacją Związku Katolików Niemiec. Warszawskie spotkanie będzie pierwszym od 23 lat. 

Ostatnim podjętym w dyskusji tematem był „Kryzys migracyjny w Europie – wyzwania dla Kościoła”.  

– Trzecia sprawa, którą dziś podejmujemy to dyskusja i próba opracowania stanowiska wobec problemu, który istnieje i pewnie długo jeszcze będzie istniał w Europie – problemu związanego z imigrantami i uchodźcami. Spróbujemy, przedyskutujemy, na pewno będziemy się starać zająć w tej sprawie głos. – mówił Kazimierz Kryla, przewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich.

– Podstawowym zadaniem Krajowej Rady Katolików Świeckich jest doradzanie, przedstawianie pewnych problemów, opinii, które będą mogły służyć pomocą Konferencji Episkopatu Polski. – podkreślił przewodniczący KRKŚ.

 

Krajowa Rada Katolików Świeckich została utworzona decyzją Konferencji Episkopatu Polski dnia 25 sierpnia 1994 r. Celem Rady jest pogłębienie ludzkiej formacji duchowej i intelektualnej katolików świeckich, pobudzenie ich apostolskiej aktywności w Kościele i świecie, kształtowanie odpowiedzialności, chrześcijańskiego ducha jedności i dialogu we wspólnocie kościelnej, zwłaszcza pomiędzy różnymi ugrupowaniami katolickimi oraz w całym pluralistycznym społeczeństwie, a także promocja inicjatyw pastoralnych Konferencji Episkopatu Polski i troska o harmonijną współpracę zrzeszeń katolików świeckich i realizacja programów Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Źródło: BP KEP, episkopat.pl


Zdjęcie: Warszawa, Kościół św. Stanisława Kostki autor: Wiesław Z. / fotopolska.eu, licencja: CC BY-SA 3.0

« 1 »

reklama

reklama

reklama