Ostrów Wielkopolski: dziś Narodowy Kongres Rodzin

Ostrów Wielkopolski zamieni się w czwartek 4 października w centrum rozmów o polskiej polityce rodzinnej.

W Narodowym Kongresie Rodzin udział zapowiedzieli cenieni eksperci, przedstawiciele administracji rządowej, włodarze miast i parlamentarzyści. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Narodowy Kongres Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim jest kontynuacją Kongresu ogólnopolskiego, który odbył się w Warszawie 25 marca br. na Stadionie Narodowymi i wydarzenia 3 czerwca br. w Łodzi. Jest jednym z elementów kampanii "Rodzina Energią dla Polski" oraz debaty o rodzinie, która ma zaowocować postulatami zmiany i rozwoju polityki prorodzinnej w Polsce, a także stworzyć fundament pod powstanie Konstytucji Rodziny.

Narodowy Kongres Rodzin będzie składać się z trzech paneli, w których głos zabierze 17 prelegentów. Uczestnicy podejmą kwestie potrzeb współczesnej rodziny, nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez samorządy oraz wspierania postaw rodzicielskich.

Organizatorzy, doceniając rolę organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki rodzinnej, zaprosili do udziału w Kongresie przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Prelekcje wygłoszą m.in. prezes zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Joanna Krupska oraz dr Paweł Wosicki, prezes Fundacji „Głos dla Życia”.

Program kongresu przewiduje również wystąpienie dr. Krzysztofa Szwarca z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przedstawi analizy będące podstawą w budowaniu samorządowych programów prorodzinnych.

Nieprzypadkowo gospodarzem wydarzenia został Ostrów Wielkopolski. Miasto to jest, obok Wągrowca i Środy Wielkopolskiej, jednym z trzech laureatów organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Komisja konkursowa doceniła Ostrów za wprowadzenie miejskiego „becikowego”, darmowych przedszkoli, niższych opłat za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych, modernizację żłobka miejskiego i szereg innych działań.

Październikowy Kongres będzie kolejnym przedsięwzięciem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpisującego się w strategię wspierania rodzin. Przy wojewodzie wielkopolskim funkcjonuje Rada Rodziny, której szeregi zasilają przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, rodzin i samorządów. Rada pełni funkcje doradcze, działa na rzecz promocji rodziny i monitoruje zmiany dotyczące sytuacji rodzin w regionie.

Wojewoda wielkopolski jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze rodzinnym, w tym m.in. „Wielkopolska stawia na rodzinę”, czy „Ja i moja rodzina”. Ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym owocowała organizacją sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności” oraz szeregiem konferencji z udziałem cenionych ekspertów.

Narodowy Kongres Rodziny współorganizowany jest przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Fundację Narodowego Dnia Życia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z patronów medialnych jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie dzienzycia.pl

lk / Ostrów Wielkopolski

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama