Instytut dziennikarstwa UKSW jest dumny z sukcesów swoich absolwentów

Studia dziennikarskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obchodzą dziś 25-lecie swojego istnienia. UKSW jest dumny z sukcesów swoich absolwentów - mówił ks. prof. dr hab. Andrzej Adamski.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Adamski, były dyrektor Instytutu, podczas dzisiejszej konferencji przywołał postać założyciela IEMID-u, prof. Antoniego Lewka. - Można mówić godzinami o jego uporze, o tym, jak pokonywał kolejne przeszkody, nawet kwestię wątpliwości Kongregacji Wychowania Katolickiego co do umiejscowienia Instytutu na Wydziale Teologicznym. Dzisiejszy dzień to wielkie zwycięstwo i radość prof. Lewka - podkreślił.

- Dzisiaj absolwenci Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa prowadzą główne wydania Telekspressu, są rzecznikami prasowymi ważnych instytucji, są podsekretarzami stanu w ministerstwach, posłami - mówił ks. prof. dr hab. Adamski. Jak dodał, Instytut jest dumny z sukcesów swoich absolwentów. - Sukcesy ogromnie nas cieszą, bo jest to potwierdzenie sensu tego wszystkiego, co robimy - powiedział.

Prelegent zaznaczył, że Instytut to nie tylko ludzie, ale też baza dydaktyczna. - Mamy studio radiowo-telewizyjne im. prof. Lewka. W tym miejscu trzeba wspomnieć działające krótko, ale prężnie Radio UKSW. Kłaniam się mgr Annie Gawrońskiej-Piotrowskiej, która jest spiritus movens tego projektu - dodał.

Dziennikarze kształceni w Instytucie mają być specjalistami w dziedzinie Kościoła i religii, ale w programie są również zajęcia z zakresu ekonomii czy polityki. - Relacjonowanie wydarzeń religijnych, takich jak śmierć, wybór papieża czy kanonizacje, wymaga znajomości fachowego słownictwa, wiedzy i rzetelności. To chcieliśmy dać swoim studentom w sposób pogłębiony - mówił prelegent.

Jednym z filarów, na których wspiera się Instytut jest edukacja medialna. - To chyba niepisany testament naszego założyciela, ta idea była czymś, czym on naprawdę żył. Wierzył głęboko w to, że kiedyś w polskich szkołach pojawi się przedmiot edukacja medialna, że na rynku pracy będą potrzebni nauczyciele tego przedmiotu - mówił. Jak dodał, mimo trudności we wprowadzeniu tego przedmiotu do programów szkolnych, bijącym sercem Instytutu pozostaje edukacja medialna.

Ks. prof. dr hab. Adamski podkreślił umiejscowienie na Wydziale Teologicznym Instytut gdzie jest również Instytut Dialogu Kultury i Religii. - To przenikanie kultury, mediów i teologii jest tutaj szczególnie dobrze widoczne, a przepływ energii między tymi dyscyplinami jest częścią tożsamości IEMID-u - powiedział.

Na zakończenie prelegent życzył, żeby minione 25 lat stało się punktem wyjścia do czegoś większego, lepszego i piękniejszego. - Życzę, żeby ten Instytut dawał polskim mediom odpowiedzialnych, świadomych, etycznych, opartych na wartościach dziennikarzy - zakończył.

W konferencji naukowej bierze udział m.in. o. Federico Lombardi, który wczoraj otrzymał tytuł honoris causa tej uczelni.

pgo / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama