Krosno: kilka tysięcy osób na VII Forum Charyzmatycznym

Modlitwa uzdrowienia była tematem VII Forum Charyzmatycznego, które odbywało się 4 i 5 listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie na Podkarpaciu.

Spotkanie zgromadziło kilka tysięcy osób, a zapisy – z powodu braku wolnych miejsc – zamknięto już tydzień wcześniej.

Abp Adam Szal, który przewodniczył niedzielnej Mszy św., przypomniał, że przez chrzest św. wszyscy mają współudział w kapłaństwie Chrystusowym i każdy jest wezwany do głoszenia Ewangelii. – Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby świadectwo życia towarzyszyło naszym słowom, a słowa towarzyszyły świadectwu życia - powiedział. Dodał, że ważnym elementem w przepowiadaniu jest postawa głosiciela oraz jego pokora.

Hierarcha zaznaczył, że nie wolno Chrystusa przesłaniać sobą. – Mamy głosić Go w mocy Ducha Świętego, mamy głosić Go świadectwem życia, a także swoim słowem – mówił. Kaznodzieja stwierdził, że skoro Forum Charyzmatyczne zgromadziło tak wiele osób to Bóg ma wobec nich konkretne oczekiwania.

Jak zaznaczył, na pewno nie chodzi o to, by dobrze się poczuć w swoim środowisku. – Dobrze, że tak jest, ale pamiętajmy o tym, że Duch Święty nie pozwolił apostołom trwać w Wieczerniku – podkreślił. – Stąd nasuwa się logiczny wniosek: pomyślmy w jaki sposób my dzisiaj możemy z wielką życzliwością wobec drugiego człowieka nauczać go o Panu Bogu – mówił.

Bp Stanisław Jamrozek, który przewodniczył Mszy św. w sobotę mówił w kazaniu o uzdrowieniu. Dużo miejsca poświęcił uzdrowieniu wewnętrznemu. Jak stwierdził, Bóg dzięki uzdrowieniu wewnętrznemu „potrafimy nazwać po imieniu, co jest dobre i nad tym się pochylić, a to, co jest złe potrafimy odsunąć na bok”.

Przemyski biskup pomocniczy wskazywał, że trudne doświadczenia i porażki są w życiu potrzebne. – Dzisiaj wszyscy chcieliby wygrywać. Pan jako lekarstwo na naszą pychę stosuje to, że poddaje nas porażkom – powiedział. – Pan Bóg dopuszcza trudne momenty, żeby powiedzieć nam: nie możesz liczyć na siebie samego, powinieneś Mi zaufać, a Ja cię będę prowadził przez życie – radził hierarcha.

Gościem specjalnym Forum Charyzmatycznego był Marcin Zieliński, świecki rekolekcjonista, który posługuje modlitwą uzdrowienia. W swojej konferencji mówił o tym, że chrześcijanie muszą zmienić swoją mentalność. – Większość z nas jest przyspawana do ławek. To się udało diabłu, żeby nas przyspawać i uczynić bezowocnymi. A Bożą wolą jest to, żeby twoje życie wydało owoc. Bóg chce, żeby to przez twoje życie wielu przyszło do Chrystusa. Ty pójdziesz tam, gdzie nie pójdą inni. Jesteś postawiony w szczególnym miejscu, masz wpływ na ludzi, na których nie będą mieli wpływu inni, nawet liderzy, księża, biskupi – podkreślił.

VII Podkarpackie Forum Charyzmatyczne odbywało się 4 i 5 listopada w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgromadziło kilka tysięcy uczestników. Na program złożyły się konferencje tematyczne, świadectwa, modlitwy i śpiewy oraz modlitwy uwielbienia i uzdrowienia.

Organizatorami Forum były: parafia św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie oraz Odnowa w Duchu Świętym archidiecezji przemyskiej.

pab / Krosno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao