Nagroda Ślad 2018 – zgłoszenia do 31 stycznia

Kapituła Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad” prosi o zgłaszanie kandydatur do 17. edycji nagrody. Termin upływa 31 stycznia. "Ślad" jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów.

Główną ideą Nagrody jest przybliżanie i promowanie osób, których działalność w mediach przyczyniła się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu.

Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami. Nagroda upamiętnia postawę Biskupa, którego dewizą były słowa: "Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!".

Nagrodę przyznaje Kapituła, której obecnie przewodniczy Ewa K. Czaczkowska. "Ślad" honoruje zarówno przesłanie jak i profesjonalizm wykonywanej pracy. Nagrodę może otrzymać dziennikarz albo inna osoba współtworząca media.

Kapituła ocenia:

- dorobek kandydata w prasie, radiu, telewizji i internecie, ze szczególnym uwzględnieniem czasu, jaki upłynął od poprzedniej edycji nagrody;

- warsztat zawodowy;

- przestrzeganie zasad etyki.

Każda redakcja może wytypować do nagrody jedną osobę wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 roku na adres: sekretariat@ekai.pl

Patronat honorowy nad Nagrodą sprawuje metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W skład Kapituły Nagrody „Ślad” wchodzą: ks. Adam Boniecki, Ewa K. Czaczkowska, ks. Marek Gancarczyk, ks. Mieczysław Gładysz CSMA, Andrzej Grajewski, Brygida Grysiak, Katarzyna Kolenda Zaleska, Tomasz Królak, Krystyna Mokrosińska, Zbigniew Nosowski, Jerzy Olędzki, Alina Petrowa-Wasilewicz, Grzegorz Polak, Marcin Przeciszewski,  Tomasz Rożek, ks. Adam Schulz SJ, ks. Kazimierz Sowa, Małgorzata Starzyńska, Jarosław Szczepański, Jan Turnau,  Marek Zając, Krzysztof Ziemiec, Piotr Żyłka. 

tk / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao