Porszewice - relacja ze spotkania Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich

W dniach 22-23 marca 2017 r. odbyło się w Porszewicach (Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej), spotkanie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich

Spotkanie poświęcone było przygotowaniom ogólnopolskiego Programu Duszpasterskiego na lata 2017-2019. Konferencji przewodniczył abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, który powitał przybyłych, a następnie dokonał wprowadzenia w tematykę spotkania.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat aktualnego stanu przygotowań nowego PD, wykładów na temat darów Ducha Świętego oraz informacji o nowej inicjatywie duszpasterskiej o nazwie „Newpastoral”, związanej z budzeniem świadomości bierzmowanych w ramach małych grup parafialnych. Dyskusje, które miały miejsce po poszczególnych wystąpieniach, dotyczyły aktualnych problemów związanych z przygotowaniem do przyjecie sakramentu bierzmowania, udziału rodziców oraz świeckich w towarzyszeniu kandydatom do przyjęcia tego sakramentu oraz roli wspólnoty parafialnej jako środowiska budzenia i kształtowania dojrzałej wiary.

Drugi dzień konferencji był poświęcony teologii sakramentu bierzmowania, omówieniu programu przepowiadania na rok 2017/2018 oraz na pracę w grupach, której celem było wypracowanie wizji spotkań z Parafialnymi Radami Duszpasterskimi. W programie obu dni znalazły się ponadto Eucharystia oraz wspólna modlitwa brewiarzowa. W ramach obrad Komisji gościliśmy również ks. Tadeusza Aleksandrowicza, proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, który zapoznał zebranych z postępem prac związanych z budową Centrum Opatrzności Bożej oraz ks. prof. Henryka Witczyka, prezesa Stowarzyszenia „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”, który zachęcał zebranych do udziału w kolejnym Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym oraz w Narodowym Dniu Czytania Pisma Świętego.

Na zakończenie spotkania abp W. Skworc dokonał podsumowania konferencji oraz udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama