137. Zebranie Plenarne Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Zebranie trwa. Myślą przewodnią wiosennego Zebrania Plenarnego Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych jest młodzież, jej oczekiwania, pragnienia i nadzieje.

Spotkanie ma miejsce w Warszawie, w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 10-12 kwietnia.

Siostry obradujące na Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych poznają relację z socjologicznych badań nad młodzieżą, zapoznają się z wynikami ankiety przeprowadzonej w Polsce w perspektywie jesiennego Synodu i dokumentu opracowanego w czasie przedsynodalnego spotkania młodych w Rzymie oraz wracają do refleksji nad dezyderatami zgłoszonymi przez młodzież konsekrowaną.

Ze względu na 100-lecie odzyskania niepodległości, m. Krystyna Dębowska, historyk, przedstawia na Zebraniu wkład wspólnot życia konsekrowanego i niektórych znaczących zakonnic w odzyskanie niepodległości i w dzieło odbudowy Kraju.

Bp Krzysztof Zadarko natomiast porusza na Zebraniu problematykę związaną z handlem ludźmi. Jest to temat ważny dla żeńskich zgromadzeń zakonnych, Konferencja bowiem współpracuje, przez swą sekcję Bakhita, z międzynarodową siecią przeciwdziałania temu haniebnemu procederowi i różnym formom współczesnego niewolnictwa.

Ponadto stałym tematem zebrań są sprawy bieżące Kościoła i instytutów życia konsekrowanego.

Zebranie otworzył, jak to jest już w tradycji, abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, był i obecny przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego bp Jacek Kiciński.

źródło: sJol/KWPŻZZ, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama