Apel na Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

"Niech nasze modlitwy z drugiej niedzieli Adwentu i nasze ofiary przyczynią się do tego, aby było coraz więcej ludzi, którzy odkrywając wielkość wiary starają się żyć coraz godniej z Bożą pomocą" - napisał bp Antoni Dydycz.

Apel na Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie wystosował bp Antoni Dydycz, Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tym roku duchowo i materialnie będzie można wesprzeć braci ze Wschodu w niedzielę 9 grudnia.

Publikujemy treść dokumentu:


APEL NA DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE - 9 grudnia 2018 - II Niedziela Adwentu

Drodzy Bracia w kapłaństwie,

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wkroczyliśmy w okres Adwentu, wyjątkowy w swej treści i klimacie. Jest to czas w którym staramy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy przyjścia na świat Syna Bożego, ale też dzięki bogactwu tradycji, jakoś szczególnie zwracamy się ku drugiemu człowiekowi.

Z pewnością wyjątkowy klimat tego błogosławionego czasu sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto i zniszczono świątyń! Jak wielu kapłanów i świeckich, oddało swoje życie za wierność Chrystusowi i Ewangelii.

Dziękujemy Panu Bogu za to, że to już jest historia. Cieszymy się, że życie religijne odradza się, wspólnoty się rozwijają a Kościół ten duchowy, ale i materialny ciągle rośnie. Ciągle jednak, ci bliscy nam duchowo ludzie napotykają na wiele problemów natury politycznej, duchowej i materialnej.

Siostry i Bracia w Chrystusie. Z tego też względu pragnę przypomnieć, że w Drugą Niedzielę Adwentu w całej Polsce staramy się pamiętać o naszych Siostrach i Braciach, posługujących i żyjących na Wschodzie. Najpierw w modlitwie, dlatego proszę wszystkich naszych Rodaków, w kraju i na emigracji, aby ofiarowali swój udział we Mszy św., pacierz poranny i wieczorny, może cząstkę lub tajemnicę Różańca prosząc, aby coraz mniej było przeszkód w przeżywaniu i rozwijaniu wiary świętej. A ponieważ posługujący tam duszpasterze, siostry zakonne, wolontariusze a przede wszystkim wierni, ciągle jeszcze potrzebują także wsparcia materialnego - w tę samą drugą Niedzielę Adwentu będzie można tamtejszy Kościół wesprzeć materialnie. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przekaże te ofiary i wszelką inną pomoc, tym którzy naprawdę wsparcia potrzebują. Z pewnością te przejawy naszej pamięci i miłości umocnią ducha jedności pomiędzy wszystkimi, którzy żyją we Wspólnocie Kościoła, jak i tymi, którzy dopiero ją odkrywają.

Jednocześnie przypominając o naszym jubileuszu 100-leciu odzyskania Niepodległości, chcę podkreślić, że zawsze, kiedy pogłębiamy naszą wiarę i pomagamy innym w jej odkrywaniu i życiu w zgodzie z jej zasadami stajemy się niepodlegli złu i wszelkiej niegodziwości. Niech nasze modlitwy z drugiej niedzieli Adwentu i nasze ofiary przyczynią się do tego, aby było coraz więcej ludzi, którzy odkrywając wielkość wiary starają się żyć coraz godniej z Bożą pomocą. I tego życzymy z całego serca.

+ Antoni P. Dydycz

Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

ZPKNW, pgo / Warszawa


Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie  oraz Biuro Prasowe KEP zapraszają 28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 11.00 do siedziby Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (Warszawa, skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6 ) na konferencję prasową: XIX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie.

Szczegóły na stronie: episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama