Diecezja gliwicka: obchody 605-lecia parafii w Kamieńcu

24 czerwca w Kamieńcu obchodzona jest 605. rocznica utworzenia parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

24 czerwca w Kamieńcu obchodzona jest 605. rocznica utworzenia parafii p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Gliwicki Jan Kopiec.

W homilii ksiądz Biskup przypomniał, że Bóg chce ciągle być wśród nas i chce abyśmy z Nim współpracowali. Wskazał, że rozum i wolna wola, którymi zostaliśmy obdarowani są tym, co powinno pomagać nam w świadomym czynieniu i zbieraniu owoców dobra.

Następnie bp Kopiec przybliżył postać patrona parafii, św. Jana Chrzciciela, o którym sam Jezus powiedział, że nie ma na ziemi innego człowieka większego od niego. A to dlatego, że Jan podjął wyjątkową misję, by być tym, który przygotowuje Zbawicielowi ścieżki w ludzkich sercach. 

- Święty Jan Chrzciciel jest patronem wielkiego zaangażowania w dzieło głoszenia Chrystusa. - mówił Biskup. - Od samego początku, a w średniowieczu bardzo często św. Jana Chrzciciela brano jako patrona ewangelizacji. Patrona, który przygotowuje drogi, i nawet ludzi będących z dala od Chrystusa, przyprowadza do Niego. [...] On sam nie jest Mesjaszem, on sam nie jest Zbawicielem, ale przygotowuje drogę dla Baranka Bożego, który zgładził grzechy całego świata.

W homilii bp Jan Kopiec nawiązał także do historii powstania parafii, którego 605. rocznica dzisiaj jest obchodzona. Zachęcił do dziękczynienia Panu Bogu za odwagę budowniczych tego kościoła. 

- To jest powód wystarczający, by dziś w pokorze uklęknąć przed Panem i Jemu podziękować, że w każdym czasie, niekiedy bardzo trudnym, posyła ludzi, którzy mają szerokie serca by zdecydować się na sfinansowanie budowy świątyni. - mówił Biskup Gliwicki podkreślając, że Bóg równocześnie posyła ludzi, którym zależało by Chrystus był tutaj głoszony. By w tej świątyni było głoszone wielkie dobrodziejstwo Bożej łaski i były sprawowane sakramenty święte.


***

Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii w Kamieńcu pochodzi z 1451 roku. W czasie wizytacji parafii w 1679 roku zapisano, że kościół w Kamieńcu poświęcono w 1413 roku.

W czasie wizytacji parafii w 1679 roku zapisano, że kościół w Kamieńcu poświęcono w 1413 roku. Według historyków sztuki początków obecnego kościoła należy się doszukiwać ok. 1487 roku. W latach 1498 - 1499 mieszkańcy w Księżym Lesie zbudowali kościół pw. św. Michała Archanioła, nie wiadomo jednak, czy dla kościoła tego był przewidziany samodzielny proboszcz, jak wskazywałby spis świętopietrza z 1447 roku. Około 1570 roku oba kościoły znalazły się w rękach protestanckich. Pozostałością po tamtych czasach jest wmurowany w ścianę prezbiterium nagrobek dwojga dzieci z rodziny Sedlnickich: Jana (zmarłego w 1573 roku) i Małgorzaty (zmarłej dziesięć lat później). Na początku XVII wieku Kamieniec, Karchowice i Księży Las zostały przyłączone do luterańskiej parafii w Zbrosławicach. W 1629 roku parafia w Kamieńcu stała się znów katolicka. Kościół parafialny poddano gruntownym remontom w latach 1860 - 1870, 1939 i po pożarze w 1986 roku. W 1905 roku kościół w Księżym Lesie powiększono o murowane wejście. W 2015 roku wykonano remont drewnianej konstrukcji elewacji południowej kościoła, w ramach którego konieczna okazała się całkowita rekonstrukcja bocznej kaplicy z XVIII wieku.

Źródło: www.parafiakamieniec.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama