Doświadczenie Boga nie dokona się w sieci

Wiara rodzi się ze spotkania. Doświadczenie Boga nie dokona się w sieci. Najważniejszy jest wierzący, dobry ksiądz – powiedział ks. prof. Krzysztof Pawlina podczas spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Płocku.

Młodzież była głównym tematem obrad Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, która 1 grudnia spotkała się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, pod przewodnictwem bp. Piotra Libery i z udziałem bp. Mirosława Milewskiego.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, podczas swojego wystąpienia skoncentrował się na diagnozie pokolenia Y, czyli tzw. millenialsów – urodzonych w latach 1985–2004. Określenie millenialsi wzięło się stąd, że ich dorastanie lub wchodzenie w wiek produkcyjny dokonywało się na przełomie tysiącleci. To grupa ponad 6 mln ludzi. Ich domem jest sieć.

- Millenialsi w dużej część w ogóle nie myślą o zakładaniu rodziny i posiadaniu dzieci. W związku małżeńskim żyje zaledwie 19% millenialsów. Autorytety straciły dla nich na znaczeniu, nie respektują hierarchii, lubią działać kolektywnie i kolektywnie myśleć. W takim kolektywie nie ma miejsca dla uprzywilejowanych. Nikt nie jest ważniejszy tylko dlatego, że jest prezesem, biskupem czy redaktorem naczelnym – zaakcentował gość z Warszawy.

Ks. prof. Pawlina stwierdził, że wiara nie jest im potrzebna do życia, 40% tego pokolenia nie chodzi do kościoła, uważają, że nauka Kościoła nie przystaje do dzisiejszego świata, zwłaszcza o małżeństwie czy życiu intymnym. W ich postrzeganiu istnieje duże napięcie pomiędzy przykazaniami Bożymi i kościelnymi a wolnością.

Zdaniem prelegenta, millenialsi komponują własną wiarę. Skomponowana przez nich własna religia nie oznacza relacji z Bogiem oraz ludźmi, ale jest „duchową przygodą z samym sobą”. Pragną szczęśliwej rodziny, odwzajemnionej miłości, a sami przy najmniejszym rozczarowaniu porzucają i odchodzą. Nie potrafią zbudować stabilności. Nie naprawiają rzeczy uszkodzonych, zużytych, lecz je wyrzucają i wymieniają na nowe. Pokazuje to niewiarygodność ich deklaracji oraz roszczeniową postawę wobec innych, przy jednoczesnym braku własnej odpowiedzialności za decyzje i zobowiązania.

Jaki jest klucz do serca tego pokolenia? - Autorytety instytucjonalne już nie działają automatycznie. Trzeba sobie zbudować autorytet w sercach wychowanków. I wtedy autorytet działa. Oni mają swój świat, do którego my nie umiemy wejść. Kluczem jest bycie w świecie młodego człowieka. Trzeba do niego wejść, a dopiero być jego nauczycielem. Wiara rodzi się że spotkania. Doświadczenie Boga nie dokona się w sieci. Najważniejszy jest wierzący, dobry ksiądz. Miłością się nie zarządza - miłość można tylko ofiarować – podsumował ksiądz profesor Krzysztof Pawlina.

Drugi z gości spotkania red. Michał Kłosowski z Redakcji Programów Katolickich TVP uznał, że aby dotrzeć do młodych, potrzebna jest konwergencja - połączenie mediów tradycyjnych z nowymi. Zmiany technologiczne, zmiany społeczne powodują, że konieczne jest wytworzenie nowego języka wiary. Młodzi dziś, to osoby dorosłe w przyszłości. Oni wciąż są młodzi, ale zmiany technologiczne powodują, że wielu z nich czuje się dorosłymi.

- W internecie jest ogromna ilość młodych katolików. Młodych ludzi w sieci przyciąga świadectwo drugiego młodego człowieka. Internet jest drogą prowadzącą do Kościoła. Pomagają w tym na przykład influencerzy, osoby wpływowe, które poprzez swój przykład zachęcają młodych do pójścia do kościoła. W internecie bardzo obserwowany jest na przykład papież Franciszek, którego wpisy mają miliardy wyświetleń. Millenialsi widzą więc w internecie pewne możliwości. Jeśli uda się ochrzcić internet, to on będzie katolicki – przekonywał dziennikarz.

Zaznaczył też, że gdy mówi się do młodych, trzeba znać ich język, towarzyszyć im tam, gdzie są, a więc w świecie cyfrowym. W świecie „mediakracji” trzeba do młodych wychodzić przez media, przekazywać tą drogą pewne rzeczy. To często kończy się dobrze: na rekolekcjach czy na adoracji.

Podczas rady mówiono także o wprowadzaniu w życie „Przesłania” II Synodu Młodych diecezji płockiej, który odbył się pod koniec wakacji, z udziałem 170 przedstawicieli młodzieży. Ks. Krzysztof Ruciński, diecezjalny duszpasterz młodzieży, powiedział, że współczesne duszpasterstwo, to „duszpasterstwo spotkania i towarzyszenia”. Dlatego trzeba inicjować kontakt z młodzieżą, bo sieć internetowa „bardziej fałszuje niż pokazuje rzeczy realne” i może stać się „duchową pustynią”.

Duszpasterz zasugerował, aby nawiązywać kontakty z młodymi w szkole czy na Eucharystii, cierpliwie inicjować spotkania, znajdować czas na wspólne wyjazdy czy zajęcia, zobaczyć, czym naprawdę żyją, poznawać ich problemy, „być ludzkim” i dzielić się doświadczeniami wiary.

Ks. Ruciński przekazał także, że od nowego roku liturgicznego w 14 kościołach diecezji zaczynają działać Konfesjonały Młodych, będą też odprawiane specjalne Msze św. dla młodzieży. Akcent zostanie także położony na rekolekcje dla młodych, rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania oraz wolontariat.

Z kolei Sebastian Szymański z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji płockiej zadeklarował, że młodzież chce być aktywną częścią Kościoła, chce się angażować. Ma dobre intencje, jest gotowa do poświęceń, ale zdarza się, że w parafii „nie ma dla siebie przestrzeni”.

- Młodzi mogą być genialnymi ewangelizatorami młodych, bo sięgną tam gdzie kapłan nie sięgnie. Potrzebują jednak towarzyszenia kapłana – reasumował członek KSM.

Bp Piotr Libera, który przewodniczył radzie, zauważył, że rzymski Synod Biskupów o młodych miał takie same intuicje, jakie znalazły się w „Przesłaniu” II Synodu Młodych: - Z pomocą św. Stanisława Kostki będziemy te postulaty wprowadzać. Pamiętajmy, że młodzi są realistami i mogą pojawiać się pewne trudności, ale Synod Młodych nie był koncertem życzeń, wskazał konkretne, realistyczne postulaty – orzekł pasterz Kościoła płockiego.

Zapowiedział także swój list pasterski na pierwszą niedzielę Adwentu, inaugurację nowego roku pracy duszpasterskiej w Kościele pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, przypadające w 2019 r. 20-lecie beatyfikacji Płockich Biskupów Męczenników: abp. Antoniego J. Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego. Zdecydował, że rocznica ta zostanie połączona z problemem dramatu prześladowań chrześcijan we współczesnym świecie.

Spotkaniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Płocku towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży i głównego patrona diecezji płockiej, a także patrona mijającego roku w Kościele.

Diecezjalną Radę Duszpasterską powołał biskup płocki Piotr Libera. Tworzy ją około 60 osób: księży, świeckich, braci i sióstr zakonnych, wywodzących się z różnych środowisk w diecezji. Sekretarzem rady jest ks. dr Łukasz Zdunkiewicz. Celem działalności rady jest m.in. pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu przez niego misji pasterskiej. Rada zbiera się dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Podczas spotkań poruszane są sprawy związane z aktualnymi problemami duszpasterskimi w Kościele diecezjalnym i powszechnym.

eg / Płock

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama