Jasna Góra: 18. Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

Rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych, której tematem jest w tym roku „Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczną w pracy socjalnej”.

Podczas trzydniowego spotkania, zorganizowanego w dniach 1-3 czerwca 2015r., uczestnicy XV OKPS wysłuchają wielu wystąpień konferencyjnych nawiązujących do tematyki ubóstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym, zapoznają się również z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”.

Na dziś zaplanowano:

12.00    -    Rejestracja uczestników w Biurze Konferencji (hol Domu Pielgrzyma)
17.00–18.30    -    Rozpoczęcie konferencji, sesja inauguracyjna, Kaplica Różańcowa

Jutro:        29 maja, wtorek
9.30    -    Msza św. w intencji pracowników socjalnych, Kaplica Matki Bożej – celebruje: o. dr Jan Dezyderiusz Pol, OFM
10.30-13.30    -    Sesja plenarna, Sala Konferencyjna Domu Pielgrzyma
15.30-17.30    -    Sesja plenarna, Sala Konferencyjna Domu Pielgrzyma

Pojutrze:        30 maja, środa
9.30-10.50    -    Dyskusja moderowana, Sala Konferencyjna Domu Pielgrzyma

Doroczne spotkanie kadry pomocy społecznej zostało zorganizowane pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Starosty Powiatu Częstochowskiego. Głównym organizatorem konferencji jest Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie, a współorganizatorami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza w Częstochowie, Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao