Jasna Góra: Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast

Dziś na Jasnej Górze Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Mszy św. o 18.30 przewodniczyć ma bp Łukasz Buzun, paulin. Po Eucharystii w Sali Rycerskiej odbędzie się spotkanie z gośćmi: Bogumiłą Kulik i Katarzyną Suską Zagórską.

Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za Jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary. Wśród nich królewskie symbole berło i jabłko, wotum kobiet polskich za „zmartwychwstanie Polski” i Cud nad Wisłą. Dary umieszczone są tuż obok Cudownego Obrazu Matki Bożej.

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - organizatorzy, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Częstochowie i Radio Jasna Góra, chcą przypomnieć o roli kobiet w kształtowaniu patriotyzmu i podtrzymywaniu polskości.

Bogumiła Kulik ps. Wiśka w chwili wybuchu wojny miała 11 lat. W maju 1942 r. złożyła przysięgę i stała się 14-letnim żołnierzem Armii Krajowej. Jej 5-osobowa sekcja dziewcząt przeszła szkolenie sanitarne i szkolenie z zakresu obchodzenia się z bronią. Później szkolono je z zakresu przyjmowania zrzutów i sprowadzania samolotu na ziemię.

30 lipca, dwa dni przed Godziną W., dowództwo AK przeprowadziło próbny alarm. Wtedy to "Wiśka" poznała datę wybuchu Powstania i swój przydział, punkt na ul. Wspólnej, który był ważnym punktem strategicznym powstańczej Warszawy. Znajdowała się tam m. in. radiostacja, utrzymująca łączność z Londynem i innymi redutami walczącej Warszawy. Stąd łączniczki roznosiły meldunki do Komendy Głównej AK. „Wiśka” miała dużo szczęścia. Nie zginęła, choć w Powstaniu poległa jej siostra Basia i jeden z braci.

Katarzyna Suska Zagórska (mezzosopran), wykonuje szeroki repertuar dzieł oratoryjnych, operowych i pieśniowych. Wśród tych ostatnich szczególne miejsce zajmują pieśni polskie, których nie zabranie także podczas dzisiejszego wieczoru. Występuje z orkiestrami symfonicznymi w Polsce i poza granicami, mając w repertuarze ok. 80 utworów oratoryjno - kantatowych. Brała udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. Prowadzi działalność pedagogiczną i wykładowczą w licznych uczelniach. Jest jurorką międzynarodowych i krajowych konkursów wokalnych oraz autorką prac naukowych z dziedziny wokalistyki i teatru. W roku 2015 została odznaczona Medalem Gloria Artis za zasługi dla kultury polskiej.

Celem organizowanego już od 11 lat jasnogórskiego spotkania jest ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i Narodu. Tegoroczne „Święto Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast” wpisuje się w radosne świętowanie polskiego jubileuszu. Sanktuarium, pełniąc funkcje religijne, jako ośrodek kultu maryjnego, zawsze kształtowało także świadomość narodową Polaków. Znajdujące się tu wytwory kultury, dzieła sztuki wybitnych przedstawicieli życia religijnego, społecznego i artystycznego przypominały utraconą niepodległość i odrębność narodowo-polityczną.

Na program dzisiejszego spotkania składają się: Msza św. o godz. 18.30 pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna z Kalisza w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej z zawierzeniem Maryi Królowej Polski niewiast różnych stanów i zawodów. Msza św. odprawiona zostanie w historycznym kielichu Życia i Przemiany, darze kobiet polskich z 1982 r. jako wotum dla Matki Najświętszej za Jej 600-letnią opiekę nad polskim narodem z prośbą o przemianę serc Polaków.

Po Mszy św. w zabytkowej Sali Rycerskiej odbędzie się okolicznościowe spotkanie. Wieczór zakończy Apel Jasnogórski o godz. 21.00.

Do udziału w jasnogórskim święcie zaproszone są całe rodziny, bowiem to w tym środowisku matki i żony mogą w pełni realizować swoje powołanie.

it / Jasna Góra

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao