Jasna Góra: zakończyła się 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka

Dziś zakończyła się 82. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę. Delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego zachęcał studentów, by bez lęku i z miłością pokazywali światu, że są Chrystusowi.

Biskup Marek Marczak odwołując się do przeżywanej dziś w Kościele Uroczystości Wniebowstąpienia, podkreślił, że Jezusowe posłanie skierowane do apostołów, by głosić Ewangelię na cały świat, jest także kierowane i dziś do pielgrzymów akademickich. Zwrócił uwagę, że pierwszym środowiskiem, w którym Ewangelia powinna być głoszona, to miejsca, w których żyjemy, a jako chrześcijanie mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek głoszenia Chrystusa. 

Bp Marczak zachęcał studentów, że „nawet, jeżeli nie ma takiego kierunku na studiach – „Ewangelia” – albo nie ma takiego kierunku, bądź specjalizacji jak „miłość chrześcijańska”, to ważne jest, by poprzez nasze życie, nasze słowa, nasze wybory, nasze postawy, każdy człowiek, którego spotkamy, usłyszał, zobaczył Dobą Nowinę o Zmartwychwstaniu Chrystusa”.

Delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego zwrócił uwagę, odnosząc się także do hasła pielgrzymki „Kocham, więc jestem”, że każde głoszenie Chrystusa musi być „dotknięte i wypełnione miłością”, bo jak zauważył, można i wielkie dzieła ewangelizacyjne czynić bez miłości.

- Jak głosić Ewangelie, w środowiskach, w których żyjemy, pracujemy na co dzień - pytał kaznodzieja i tłumaczył, że odpowiedź na to pytanie otrzymujemy w „świadectwach świętości członków Kościoła”. Bp Marczak przypomniał, że świętość to pierwszy podstawowy obowiązek, a nawet powołanie każdego z nas”. Podpowiedział też młodym, że wiele wskazówek, jak realizować swoje powołanie do świętości, odnajdą w najnowszej adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate”

- Jesteś profesorem, dziekanem, rektorem, jesteś pracownikiem administracji, jesteś studentem - nie bój się świętości, to znaczy nie bój się dążenia do doskonałości. Słuchaj Boga na modlitwie i rozpoznawaj znaki, jakie On ci daje. Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od Ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej decyzji, która musisz podjąć - zachęcał delegat KEP ds. duszpasterstwa akademickiego.

82. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka odbyła się w dniach 11-13 maja na Jasnej Górze i przebiegała pod hasłem: „Kocham, więc jestem”. Programową konferencje wygłosił abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski.

O misji kobiet, ich pięknie i esencji kobiecości w XXI w mówiła dla studentek Mira Jankowska, dziennikarka Polskiego Radia. Z kolei dla studentów konferencję na temat misji mężczyzn w XXI wieku wygłosił Andrzej Lewek, koordynator wspólnoty Mężczyzn św. Józefa i organizator pielgrzymki dla mężczyzn „Oblężenie Jasnej Góry”.

Młodzież tradycyjnie przeszła w procesji różańcowej z archikatedry na Jasną Górę, modląc się za świat akademicki, o pokój i odnawiając Rotą Ślubowania Akademickiego.

Tegoroczny zjazd studentów był również okazją do wdzięczności za jubileusze: 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pół wieku Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Koszalińskiej, a także czasem refleksji nad darem wolności w 100-lecie niepodległości Polski.

mir / Jasna Góra

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama