Kraków: zainaugurowano 21. edycję akcji Pola Nadziei na rzecz opieki hospicyjnej

Pod hasłem „Pola Nadziei – jesteśmy sobie potrzebni” rozpoczęła się w Krakowie tegoroczna edycja kampanii Pola Nadziei na rzecz osób terminalnie chorych.

Abp Marek Jędraszewski odprawił z rej okazji Mszę św. w kaplicy krakowskiego Hospicjum św. Łazarza.

W hospicyjnej kaplicy zgromadzili się pracownicy i wolontariusze, rodziny oraz chorzy. W skierowanym do nich słowie metropolita krakowski podkreślał, że krzyż jest znakiem dającym życie wieczne, bo historia Chrystusa na nim się nie kończy i ma swoje przedłużenie w zmartwychwstaniu.

„Stąd ci wszyscy, którzy łączą swój los z Panem naszym Jezusem Chrystusem, także w Jego cierpieniu i w Jego całkowitym i ostatecznym zawierzeniu Ojcu Niebieskiemu, ci wszyscy mają nadzieję, że razem z Nim powstaną do nowego życia” – mówił.

Abp Jędraszewski nawiązał również do „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. „Życie nasze, przy całym swoim przemijaniu i naznaczone niekiedy dużym cierpieniem, ma sens. Przemijanie ma sens, jeżeli łączymy je z Chrystusem, Panem naszym” – stwierdził na zakończenie.

Tegoroczna, 21. edycja akcji odbywa się pod hasłem „Pola Nadziei – jesteśmy sobie potrzebni”. W programie przewidziano kwesty w kościołach, sklepach, szkołach i na wyższych uczelniach, konkursy szkolne i spotkania z nauczycielami – koordynatorami wolontariatu szkolnego. Na zaproszenie organizatorów imprez plenerowych, festynów, koncertów i spektakli, wolontariusze hospicjum będą zbierali datki na rzecz kampanii.

Specjalny „Koncert dla Pól Nadziei” odbędzie się 7 kwietnia w ramach cyklu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. Na scenie Teatru Łaźnia Nowa wystąpią wówczas Andrzej i Maja Komorowscy. W maju Kraków przemierzać będzie Żonkilowy Tramwaj, w Dniu Matki zostanie przeprowadzona „Aukcja z żonkilem w tle”. Również w maju odbędzie się finał szkolnej części programu Pola Nadziei. Na przełomie czerwca i lipca zaplanowano zjazd Żonkilowych Hospicjów.

Pierwsze żółte żonkile zostały posadzone w parkach i na rabatach Krakowa jesienią 1997 roku. Hospicjum otrzymało w darze 350 tys. cebulek od szkockiej organizacji Marie Curie Cancer Care z Edynburga, która na swoje 50-lecie postanowiła wspomóc krakowską placówkę poprzez przeszczepienie na polski grunt akcji zbierania funduszy - Pola Nadziei. Od tego czasu wiosną krakowskie ulice zakwitają żonkilami. Wolontariusze hospicjum zbierają pieniądze do puszek i każdego ofiarodawcę obdarzają jedwabnym kwiatem. Stałym elementem kampanii są także kwesty pod kościołami krakowskimi. 

Akcja ma także wymiar edukacyjny. W szkołach Małopolski przeprowadzane są konkursy na ogród żonkilowy oraz lekcje uświadamiające młodym ludziom obowiązek niesienia pomocy osobom chorym i umierającym. Młodsze dzieci uczestniczą w zabawach i konkursach plastycznych.

Krakowskie Hospicjum św. Łazarza należy do najstarszych w Polsce. Wyrosło w 1981 roku z prac grupy synodalnej przy nowohuckim kościele Arka Pana. Po zapoznaniu się z działalnością Hospicjum św. Krzysztofa w Londynie, grupa uznała, że także i w Polsce należy zatroskać się o potrzeby zarówno fizyczne, jak i duchowe chorych cierpiących na choroby nowotworowe, niemających odpowiedniej, profesjonalnej opieki w domach rodzinnych i w szpitalach. 

We wrześniu 1981 roku zarejestrowano Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum". Założycielami organizacji byli zarówno świeccy katolicy skupieni wokół kościoła Arka Pana, jak i lekarze z Instytutu Onkologii w Krakowie. Dom hospicyjny został otwarty w 1998 roku. 

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama