Lublin: „O niepodległości ekumenicznie”

Wyznawcy różnych Kościołów rozmawiali w Lublinie o wkładzie katolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia w odzyskanie niepodległości w 1918 r. oraz ich wpływie na sytuację w II Rzeczpospolitej.

W dniach 5-6 listopada 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się konferencja naukowa „O niepodległości ekumenicznie”. Podczas spotkania wyznawcy różnych Kościołów rozmawiali o wkładzie katolicyzmu, protestantyzmu i prawosławia w odzyskanie niepodległości w 1918 r. oraz ich wpływie na sytuację w II Rzeczpospolitej.

W rozmowie z KAI ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu zauważył, że II Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym. – Podczas konferencji usłyszeliśmy referaty o stosunku aparatu państwowego do poszczególnych wyznań jak i też relacji wiernych różnych Kościołów do odrodzonej Polski. Te relacje były bardzo skomplikowane, czasami bardzo trudne. Doświadczenie dwudziestolecia międzywojennego wpływa na pamięć historyczną polskich prawosławnych, protestantów i katolików – powiedział pallotyn.

Jednym z podejmowanych zagadnień była próba oceny masowej akcji likwidacji cerkwi prawosławnych. Na podstawie rozporządzeń kolejnych władz państwa polskiego w latach 1919–1939 zburzono lub oddano katolikom kilkaset świątyń. – Widząc ogrom krzywd, nie można patrzeć na to zagadnienie bezkrytycznie. Wielu ludzi postrzegało wówczas prawosławie jako wyznanie zaborców, niejako przyniesione przez carat. Dziś ocena działań polskiego rządu jest negatywa i to opinia nie tylko prawosławnych – podsumował ekumenista.

Innym ciekawym zagadnieniem, jaki poruszono na konferencji była kwestia wyznania Józefa Piłsudskiego. Przyszły naczelnik państwa, wychowany w rodzinie katolickiej w 1899 przeszedł do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, by po 17 latach wrócić do macierzystej wspólnoty. – Jego powrót był ukryty, wielu ludzi myślało, że wciąż jest luteraninem. Ta jego zmienność pokazuje w jaki sposób podchodził do kwestii wiary – tłumaczył ks. Pawłowski.

Konferencja odbyła się w ramach projektu „Lublin miasto zgody religijnej”. Przez cały rok wyznawcy Chrystusa spotykają się na wspólnej modlitwie i rozmowie, by szukać tego, co łączy i poznawać się wzajemnie.

10 listopada br. w sali parafialnej przy lubelskim kościele Ewangelicko-Augsburskim odbędzie się wieczór gier i zabaw będący „ekumenicznymi urodzinami” niepodległej Rzeczpospolitej oraz Marcina Lutra. Natomiast 28 listopada w Kościele Zielonoświątkowym „Oaza” będzie możliwość wzięcia udziału w ekumenicznym koncercie współczesnej muzyki religijnej.

dab / Lublin

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama