Misja felicjanek to wzór dla współczesnych kobiet – debata o pracy sióstr

Siostry felicjanki wyznają zasadę, że żadna nędza moralna, czy materialna człowieka nie może spotkać się z obojętnością. 8 marca w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja o życiu i pracy sióstr felicjanek.

- Nasza założycielka, bł. Maria Angela Truszkowska, była osobą bardzo wrażliwą. Już w dzieciństwie jej postępowanie wskazywało na to, że ona kochała drugiego człowieka, potrafiła zauważyć jego potrzeby, ale też miała w domu rodzinnym wychowanie religijne i ja wierzę w to, że właśnie ono wpłynęło na jej życie - mówiła s. Alina Płoszczyca, przełożona prowincjalna krakowskiej prowincji sióstr felicjanek. - Wiara dawała jej moc i otwartość na drugiego człowieka, którego prowadziła do poznania i miłowania Boga. Pod tym względem może być ona wzorem dla każdej kobiety, bo każda kobieta ma w sobie takie predyspozycje, aby taką wrażliwość mieć. Tak Pan Bóg stworzył kobiety i z uwagi na tę wrażliwość, można się od niej wiele uczyć – podkreśliła.

O tym, że we współczesnych czasach wciąż aktualne jest wezwanie założycielki felicjanek do troski o zdrowie mówił ks. dr hab. Robert Nęcek z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej UPJP II w Krakowie. Podkreślał on, że pojęcie zdrowia łączy się z pojęciem "służby" zdrowia, jednak „żadna instytucja nie zastąpi ludzkiego współczucia i serca”. Jak wyjaśnił, założycielka sióstr felicjanek uczestniczyła w trosce na rzecz osobowego dobra sióstr, mając na uwadze dobro wspólne. - Odpowiedzialność za zdrowie sióstr świadczy o jej mądrości. Swoją postawą promowała postawę bliskości. Jest dobrym wzorem, gdyż współcześnie dominuje postawa odwrotna – mówił ks. Nęcek.

Dodał, że obecnie można zauważyć przede wszystkim obojętność i pozorne poszanowanie sfery prywatnej. Prelegent podkreślał, że dla s. Truszkowskiej ważne było pojęcie odpoczynku, uważała, że przepracowany człowiek jest łatwym łupem dla świata. - Istotna była dla niej też troska duchowa o siostry chore i przekonanie o terapeutycznym znaczeniu modlitwy. Cierpienia nie da się wyeliminować, ale można je zrozumieć, dzięki wierze - wyjaśnił ks. Nęcek. Według niego, wezwanie bł. Marii Anieli Truszkowskiej do troski o zdrowie jest jednym z wymiarów boskiej i ludzkiej mądrości.

Jak przyznał, w duchu swojej założycielki, felicjanki starają się być otwarte na potrzeby dzisiejszego świata i kierować się jej słowami: "Żadna nędza tak moralna, jak i materialna nie może być nam obojętna. Wszystkim bez wyjątku nieśmy pomoc, bo każdy jest bliźnim naszym" .- Siostry prowadzą w Polsce i za granicą szkoły, domy i specjalistyczne ośrodki, w których starają się przychodzić z bezinteresowną pomocą materialną oraz duchową wszystkim, którzy zostali dotknięci biedą i trudnościami - mówił prelegent.

Jak w dobie internetu realizują swoją misję siostry felicjanki wyjaśniał ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Podkreślał, że czas internetu to niewątpliwie cecha wyróżniająca obecną epokę. -Dla wielu stanowi on część codziennej rzeczywistości, dlatego jeśli nie będzie można poznać Dobrej Nowiny w świecie cyfrowym, to może okazać się, że do wielu ona nie trafi – mówił prelegent, przywołując myśli papieża Franciszka. Analizując tę problematykę ks. Misztal podkreślił, że siostry są obecne w internecie, a ich misja polega na duchowej odnowie świata, która rozumiana jest nie jako wyrzucanie świata i zastępowanie go lepszym, ale uzdrawianie tego, który jest.

- Otwartość na potrzebujących to świadectwo rozumiane jako apostolat. Często zdarza się, że pierwszy kontakt ze zgromadzeniem odbywa się poprzez stronę internetową – wyjaśniał, dodając, że chrześcijańskiego świadectwa nie daje się przez bombardowanie treściami religijnymi, a ważne jest zainteresowanie charyzmatem. -Dziś ludzie pukają do klasztorów, czasem zupełnie przypadkowo, także przez internet. Widać, że siostry wkroczyły do nowej odsłony rzeczywistości i są w niej obecne, dając świadectwo swojej misji - podkreślił ks. Misztal.

Ogólnopolska konferencja z cyklu „Modlitwa-zdrowie-komunikacja” na temat pracy i życia sióstr felicjanek odbyła się w Centrum Dzieła Pomocy Ojca Pio w Krakowie. Organizatorem wydarzenia był Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (UPJPII). W spotkaniu uczestniczyli duchowni, siostry zakonne, naukowcy oraz lekarze.

led / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama