Obradowała Komisja ds. Dialogu między PRE a Konferencją Episkopatu Polski

Organizacja ekumenicznego nabożeństwa dziękczynnego z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości była jednym z tematów omawianych przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną, a Konferencją Episkopatu Polski.

14 marca w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. 

Członkowie Komisji omówili m.in. organizację ekumenicznego nabożeństwa dziękczynnego 10 listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz ekumeniczne akcenty w trakcie Szczytu Klimatycznego ONZ w grudniu 2018 roku w Katowicach. Rozmawiali też o Polskim Forum Chrześcijańskim oraz ekumenicznych punktach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się od 21 do 23 września.

Publikujemy tekst komunikatu z posiedzenia Komisji:


KOMUNIKAT

z posiedzenia Komisji ds. Dialogu

między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski

14 marca 2018 roku

Dnia 14 marca 2018 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej przy ul. Willowej 1 w Warszawie.

Ze strony PRE obradom współprzewodniczył prezes PRE bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a ze strony KEP bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu. W zebraniu wzięli również udział: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Andrzej Czaja (Kościół rzymskokatolicki), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Andrzej Siemieniewski (Kościół rzymskokatolicki), ks. Grzegorz Giemza (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

W czasie spotkania omówiono przebieg Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018. Zwrócono uwagę, że ważnym wydarzeniem było nabożeństwo centralne w prawosławnej cerkwi św. Trójcy w Siedlcach. Podkreślono wagę ekumenicznej formacji młodych kleryków i studentów teologii. Komisja udzieliła mandatu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie polskiej edycji broszury na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2019 r.

Przedyskutowano także organizację ekumenicznego nabożeństwa dziękczynnego z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości 10 listopada 2018 roku oraz ekumeniczne akcenty w trakcie Szczytu Klimatycznego ONZ w terminie 3–14 grudnia 2018 roku w Katowicach. Przedstawione zostały informacje na temat Polskiego Forum Chrześcijańskiego oraz ekumenicznych punktów w trakcie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się od 21 do 23 września 2018 r.

Następne spotkanie Komisji ds. Dialogu zaplanowano na 29 września 2018 r. w klasztorze na Świętym Krzyżu.

Ks. Grzegorz Giemza

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej

Źródło: episkopat.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao