Ochrona danych w Kościele. Relacja ze szkolenia dla inspektorów ochrony danych

W dniach 25–27 października 2018 r. w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka" w Zakopanem odbyło się szkolenie dla inspektorów ochrony danych podmiotów kościelnych.

W ostatni weekend października Kościelny Inspektor Ochrony Danych zorganizował spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla inspektorów ochrony danych oraz innych zainteresowanych osób dotyczące ochrony danych osobowych w Kościele katolickim. 

Wykłady oraz szkolenia prowadziły osoby (prawnicy i kanoniści) zajmujące się ochroną danych w Kościele oraz podmiotach powstałych na podstawie prawa świeckiego. Gościem spotkania był Wiceprezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Pan Minister Mirosław Sanek, który wygłosił wykład otwierający spotkanie na temat współpracy Urzędu Ochrony Danych Osobowych z jego kościelnym odpowiednikiem.

Wykłady pozwoliły pogłębić wiedzę na temat ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i obowiązków inspektorów ochrony danych wynikających z nowych przepisów prawa kanonicznego i prawa świeckiego. Zajęcia warsztatowe natomiast dały możliwość zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawnego pełnienia tej funkcji.

Relacjonowane spotkanie było też cenną okazją do wymiany doświadczeń dotyczących stosowania nowych regulacji dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz dało możliwość skonsultowania przyjętych lokalnie rozwiązań.

Podczas szkolenia zainaugurowano także działanie internetowej Platformy dla Inspektorów Ochrony Danych. Narzędzie to ma pozwolić na sprawną wymianę doświadczeń pomiędzy IOD oraz przyczynić się do pełniejszej realizacji praw osób fizycznych w Kościele katolickim.

« 1 »

reklama

reklama