Rozpoczęły się 48. Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Od Mszy św., której w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela przewodniczył abp Józef Kupny w stolicy Dolnego Śląska rozpoczęły 48. Wrocławskie Dni Duszpasterskie - jedno z najstarszych polskich sympozjów teologicznych.

Tematyka tegorocznych wykładów, warsztatów oraz spotkań formacyjnych oscylować będzie wokół hasła "W mocy Bożego Ducha - powołani do wolności".

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Przywołał słowa papieża Franciszka z adhortacji „Gaudete et exsultate”: „zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie”. Podkreślił, że w czasie tegorocznych dni duszpasterskich nie może zabraknąć świadomość przeżywania piątej rocznicy wyboru kard. Jorge Bergoglio na Stolice Piotrową.

- Od pięciu lat Ojciec Święty daje nam konkretne wskazania do programu duszpasterskiego. Najpierw zostaliśmy wezwani do nowej ewangelizacji, następnie do zainteresowania się kwestią społeczną i ekologiczną. Potem skierował nasz wzrok ku rodzinie i świętości, a za kilka tygodni postawi nam przed oczyma ludzi młodych, by zapytać, co przez nich Duch Święty ma do powiedzenia Kościołowi – wskazał kaznodzieja.

Ks. Chromy nawiązał też do nagłaśnianych ostatnio przypadków słabości ludzi Kościoła i zwrócił uwagę, że nikt nie ma szans na osiągnięcie świętości bez otwarcia się na Ducha Świętego. Wzywał przy tym każdego do modlitwy słowami, zapisanymi przez papieża Franciszka: „Jezu, jestem biedakiem, ale Ty możesz dokonać cudu uczynienia mnie trochę lepszym” oraz do tego, by ludzie tworzący Kościół zawsze czuli się wezwani do dawania wspólnocie tego, co jest w nich najlepsze.

Kaznodzieja tłumaczył przy tym, by nigdy nie przeciwstawiać aktywności duszpasterskiej życiu duchowemu. - Czy Duch Święty może na posyłać do wypełnienia misji, a jednocześnie żądać, byśmy dla spokoju wewnętrznego ją porzucali? – pytał, dopowiadając, że misja nie jest dodatkiem do życia chrześcijańskiego, ale to życie chrześcijańskie ma być misją.

Wrocławskie Dni Duszpasterskie są organizowane w stolicy Dolnego Śląska nieprzerwanie od 1971 r. i jak mówi ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu stanowią nie tylko okazję do spotkania ludzi zaangażowanych w różne inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie, ale także do promowania uczelni teologicznej, jaką jest PWT i zapraszania młodych do studiowania na wrocławskim Ostrowie Tumskim.

Zdaniem rektora, Wrocławskie Dni Duszpasterskie stanowią też okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, ale również uważa się je za istotny element formacji duchowej i intelektualnej dolnośląskich katechetów i duszpasterzy.

xrk / Wrocław

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao