Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła

„Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie” to publikacja najszerzej jak dotąd omawiającą problem oraz zasady prewencji wobec tego typu przestępstw.

Książka „Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie” pod redakcją ks. Adama Żaka SJ i Ewy Kusz, przekazuje czytelnikom rozległą orientację w problematyce wykorzystywania małoletnich w Kościele oraz wyobrażenie o jego skutkach i skali zagadnienia.

Publikacja jest owocem międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum w Krakowie w dniach 20-21 czerwca 2014 roku na temat: „Jak rozumieć i odpowiedzieć na wykorzystywanie seksualne małoletnich w Kościele”.

Książka ta – jak podkreśla we wstępie o. Józef Augustyn SJ - ofiaruje czytelnikowi rozległą orientację w problematyce wykorzystywania dzieci i młodzieży w Kościele. Pokazuje długotrwałe skutki i głębię krzywdy wyrządzoną małoletnim oraz sposoby pomagania im.

Publikacja wyjaśnia i precyzuje pojęcia wykorzystywania seksualnego małoletnich w ogóle oraz specyficznie w Kościele. Kreśli też bolesną historię wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele katolickim w różnych krajach w ostatnich dziesięcioleciach.

Podaje też typologię sprawców i charakteryzuje ich reakcje i postawy, w tym odsłania zróżnicowane i złożone motywy, jakimi się ci sprawcy kierują. Prezentuje stosowaną przez sprawców czynów pedofilskich taktykę, mechanizmy stosowanej przez nich manipulacji i przemocy. Prezentuje ponadto metody identyfikacji sprawców, co wcale nie jest łatwe.

Cenne jest to, że prezentowana publikacja dokładnie przedstawia zaangażowanie Stolicy Apostolskiej i wybranych Kościołów lokalnych, w tym i Kościoła w Polsce, w kwestię rozwiązania problemu przestępstw pedofilskich i wdrażania profilaktyki w tym zakresie. Szczegółowo więc przedstawia przebieg postępowania kanonicznego, od dochodzenia wstępnego po wykryciu przestępstwa, aż do wydania wyroku wobec przestępcy. Określa tez ramy współpracy z państwowym wymiarem sprawiedliwości.

Publikacja jest też wymownym świadectwem cierpienia i upokorzenia Kościoła, jaki został spowodowany zarówno przez same przestępstwa osób duchownych, jak i chęć ich ukrywania przez własne środowisko, co często mylone jest z „obroną Kościoła”.

Książka „Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele” - podkreśla o. Augustyn - może pomoc osobom odpowiedzialnym za duszpasterstwo dzieci i młodzieży w zdobywaniu: pełniejszej świadomości potrzeby sformułowania jasnych norm i zasad ochrony w pracy duszpasterskiej z nieletnimi; wrażliwości na krzywdę, jaka spotyka małoletnich wykorzystywanych seksualnie; realnej oceny zachowań księży mających kontakt z nieletnimi. Publikacja może być również pomocą w odzyskiwaniu nadwerężonego zaufania u wiernych do Kościoła i jego pasterzy.

Publikacja zawiera też cenny aneks, w którym publikuje m.in. „Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletni poniżej osiemnastego roku życia”.

„Seksualne wykorzystywanie małoletnich w Kościele. Problem – odpowiedź Kościoła – doświadczenie polskie”, redakcja Adam Żak i Ewa Kusz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018.

mp / Warszawa

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama