XVII Dni Kolbiańskie w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

„Uczmy się zdumiewać wobec różnych przejawów łaskawości Boga” – zaapelował bp Roman Pindel, który przewodniczył Mszy św. w ramach zakończonych dziś XVII Dni Kolbiańskich w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia.

Na trzydniowe spotkanie pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” złożyły się konferencje, modlitwy oraz świadectwa.

W homilii bp Pindel nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich o „kamieniu odrzuconym przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym” oraz słowa Psalmu 118, z którego fraza ta została zaczerpnięta.

Biskup wskazał, że po zmartwychwstaniu Jezusa, w słowach Psalmu 118 Duch Święty pozwolił znaleźć wyznawcom Jezusa uzasadnienie swej wiary. „Odrzucony przez swój naród, przez żydowskich przywódców Jezus, skazany na śmierć, stał się kamieniem węgielnym Kościoła, absolutnie najważniejszym elementem wspólnoty tych, którzy wierzą, którzy są zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa” – powiedział bp Pindel.

Biskup zachęcił, by słowa psalmu uczynić pociechą w naszym życiu. „Nieraz się zdarzy, że kamień odrzucony przez budujących stanie się kamieniem węgielnym. Nieraz będziemy mogli potwierdzić znaczenie tych słów i obietnicę, która stanie się w naszym życiu, kiedy Bóg przyjdzie nam z pomocą na naszą prośbę i błaganie. Będziemy zdumieni, w jaki to sposób zostaliśmy wyzwoleni” – podkreślił biskup.

Podczas Eucharystii biskup poświęcił obraz św. Maksymiliana Kolbego namalowany przez pochodzącego z Bielska-Białej artystę, Jacka Malinowskiego. Portret patrona diecezji bielsko-żywieckiej zawiśnie w kaplicy „Matki Bożej zza drutów” w klasztornym kościele w Harmężach, gdzie znajduje się mała figura MB Niepokalanej, wykonana przez więźniów w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau.

XVII Dni Kolbiańskie rozpoczęły w piątek Eucharystia i spektakl cieni pt. „Słodkie drzewo”, przygotowany przez młodych Rycerzy Niepokalanej z Harmęż, a zakończyła niedzielna Msza św. pod przewodnictwem wikariusza krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych, o. Mariusza Kozioła OFMConv.

Dni Kolbiańskie odbywają się w Harmężach od 2001 r. Ich inicjatorem jest o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

rk / Harmęże

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama