Zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Kościele

Dnia 17 listopada br. odbyła się debata ekspercka o ochronie danych w Kościele katolickim. Zakończyła ona pierwszą edycję Studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych w Kościele na UKSW.

Zakończenie pierwszej edycji studiów rozpoczęło się w godzinach przedpołudniowych od debaty eksperckiej z udziałem Pani Prof. Ireny Lipowicz, Ks. Prof. Piotra Ryguły oraz Ks. Prof. Piotra Kroczka – Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Podczas debaty omówiono zagadnienia praktyczne w związku z zastosowaniem nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Wskazano m.in. na relacje pomiędzy przepisami RODO i Dekretu Ogólnego KEP z 13 marca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz relacje tajemnicy zawodowej (duszpasterskiej) i przepisów dotyczących danych osobowych. 

Po zakończeniu debaty odbył się egzamin końcowy oraz nastąpiła uroczystość wręczenia uczestnikom studiów pamiątkowego listu Rektora UKSW.  Spotkanie zwieńczyła dyskusja w kuluarach połączona z poczęstunkiem.

« 1 »

reklama

reklama