14 czerwca - drugi dzień zebrania plenarnego polskich biskupów

Ochrona dzieci i młodzieży to główny temat drugiego dnia zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które ma miejsce w Wałbrzychu, w diecezji świdnickiej od 13 czerwca.

Księża Biskupi zaprosili na obrady abp. Charlesa Sciclunę, arcybiskupa Malty, sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, aby przeprowadził dzień studyjny i podzielił się swoim doświadczeniem.

Pierwszego dnia obrad biskupi dokonali wyborów sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim wybrany w pierwszym głosowaniu na drugą pięcioletnią kadencję bp Artur Grzegorz Miziński. Jego zastępcą został na kolejną kadencję ks. Jarosław Mrówczyński. Tego dnia biskupi omówili też kwestie programu duszpasterskiego Kościoła, który będzie oparty na Eucharystii. Poruszano także sprawy związane z rodziną oraz ochroną danych osobowych w Kościele. Biskupi zajęli się też sprawami związanymi z towarzyszeniem pielgrzymom wyjeżdżającym do Ziemi Świętej. Wieczorem biskupi celebrowali Mszę św. w katedrze świdnickiej z okazji 15-lecia diecezji świdnickiej.

Drugi dzień obrad biskupów rozpocznie się Mszą św. o godz. 7.30 w Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi abp Wojciech Polak, prymas Polski.

Gościem obrad będzie tego dnia abp Charles Scicluna, arcybiskup Malty, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary. Został on zaproszony przez Konferencję Episkopatu Polski w ubiegłym roku, by podzielić się swoją wiedzą nt. ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych. Biskupi, oprócz spotkania z abp. Scicluną, wysłuchają relacji Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka m.in. na temat systemu prewencji oraz pomocy ofiarom nadużyć oraz ks. prof. Piotra Majera, który omówi kwestie wdrożenia w życie Motu Proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”, obowiązującego w Kościele katolickim od 1 czerwca br.

Zebranie zakończy się w piątek po południu. Po obradach zostanie wydany komunikat.

* * *

Abp  Charles Scicluna urodził się 15 maja 1959 roku w Toronto. Dzieciństwo i młodość spędził na Malcie, tam też wstąpił do seminarium duchownego i przyjął święcenia kapłańskie. Następnie został skierowany na studia z prawa kanonicznego do Rzymu. Ukończył je w 1991 r. doktoratem, którego promotorem był ks. prał. Raymond Burke (obecnie kardynał). Specjalizował się w prawie małżeńskim. Wrócił na Maltę, gdzie przez pięć lat wykładał prawo kanoniczne w seminarium i pracował w parafii. Był też obrońcą węzła małżeńskiego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądzie biskupim. W 1996 r. rozpoczął pracę w Sygnaturze Apostolskiej na stanowisku zastępcy promotora sprawiedliwości (prokuratora). Po ogłoszeniu w 2001 r. przez Jana Pawła II listu apostolskiego „Sacramentorum sanctitatis tutela”, w którym wykorzystywanie seksualne małoletnich włącza się do katalogu najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu, ks. Scicluna przeszedł do pracy w Kongregacji Nauki Wiary jako promotor sprawiedliwości (prokurator). W 2012 r.  został biskupem pomocniczym archidiecezji maltańskiej, a trzy lata później arcybiskupem metropolitą Malty. Nadal jednak pracował w Kongregacji Nauki Wiary, jako jej członek (w latach 2012-17). W 2018 r. abp Scicluna został sekretarzem pomocniczym Kongregacji Nauki Wiary.

« 1 »

reklama

reklama

reklama