Eucharystia daje życie

Obrady Komisji Duszpasterstwa KEP koncentrowały się na problematyce związanej z nowym trzyletnim programem duszpasterskim, który wejdzie w życie w pierwszą Niedzielę Adwentu br.

W dniach od 9 do 10 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Duszpasterstwa KEP. Posiedzenie odbyło się w Warszawie w Centrum Caritas Polska. Uczestniczyli w nim członkowie i konsultorzy Komisji Duszpasterstwa KEP jak również zaproszeni goście. Najpierw abp Wiktor Skworc, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP wprowadził uczestników posiedzenia w tematykę programu duszpasterskiego dla Kościoła na lata 2019–2022. Będziemy je przeżywać pod hasłem „Eucharystia daje życie”.

Konferencję zdominowały wykłady zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: bp prof. dr hab. Roman Pindel, Biskup Bielsko-Żywiecki, bp dr hab. Rudolf Pierskała, biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej, ks. prof. dr hab. Bogusław Migut, KUL, ks. dr Wojciech Węgrzyniak, UPJPII, ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski, KUL oraz ks. mgr-lic. Roman Chromy, Sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP. Prezentowane wykłady ukazały zebranym problematykę Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, w ujęciu biblijnym, liturgicznym, dogmatycznym, mariologicznym oraz teologiczno-pastoralnym. Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w której ujawniły się liczne impulsy i wskazania do wykorzystania w trakcie dalszych prac nad powstającym programem duszpasterskim.

Punktem kulminacyjnym obu roboczych dni była Eucharystia, którą pierwszego dnia, dzięki zaproszeniu ks. bpa Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszawsko-Praskiego, mogliśmy celebrować w kościele katedralnym św. Michała Archanioła i św. Floriana. Eucharystii przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, a Słowo Boże wygłosił bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej. W drugim dniu obrad Eucharystii przewodniczył, ks. bp Henryk Tomasik, Biskup Diecezji Radomskiej, który wygłosił również homilię.

Na obecnym etapie prac Komisja Duszpasterska KEP posiada dość wyraźnie zarysowaną wizję odnośnie założeń, celów oraz tematyki pierwszego roku nowego programu duszpasterskiego, skoncentrowanego na pogłębieniu Eucharystii jako sakramentu wyznawanego. Komisja wskazała również na te elementy programu, które wymagają dalszej konkretyzacji: właściwe rozłożenie akcentów i ścieżek jego realizacji, zarówno przez duchownych, jak i osoby świeckie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama