Kapłani i klerycy z archidiecezji gnieźnieńskiej pielgrzymują w intencji powołań

O Boże Miłosierdzie dla kapłanów, o świętość duchowieństwa oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne proszą księża i klerycy z archidiecezji gnieźnieńskiej, którzy dziś wyruszyli z Jasnej Góry w pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Duchowni uczestniczyli najpierw w Mszy św. kończącej Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej, której w jasnogórskim sanktuarium przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. W drogę wyruszyli wczesnym popołudniem, bezpośrednio z kaplicy Cudownego Obrazu, po krótkiej modlitwie i z błogosławieństwem metropolity gnieźnieńskiego.

„Chcemy to wszystko co przed nami, te dni pielgrzymowania do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przede wszystkim przeżyć z wiarą. Idziemy, by prosić o Boże miłosierdzie dla nas kapłanów, by modlić się o naszą świętość i nowe święte powołania kapłańskie i zakonne” – mówi ks. Radosław Kaźmierski, prefekt w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, inicjator i koordynator pielgrzymki.

Kapłan przyznaje, że ideę kapłańskiej peregrynacji miał w głowie od wielu lat, skrystalizowała się ona jednak pod wpływem ostatnich trudnych dla Kościoła wydarzeń, zwłaszcza skandali związanych z grzechem pedofilii, którego dopuszczają się niektórzy duchowni.

„Zadałem sobie pytanie, co my księża możemy i powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Wiemy doskonale, że są podejmowane różne działania, konferencje, deklaracje, szkolenia, ale pomyślałem sobie, że pierwsze, co my kapłani powinniśmy zrobić to zacząć wołać o Boże miłosierdzie dla nas samych. Chcemy, by ta pielgrzymka była naszą bardzo radykalną odpowiedzią na to wszystko, ci się dzieje” – tłumaczy ks. Kaźmierski.

Grupa liczy 13 osób – 5 kapłanów i 8 kleryków gnieźnieńskiego seminarium duchownego. Jest w niej również kapłan z diecezji bydgoskiej. W drodze na różnych odcinkach dołączą też duchowni z innych diecezji. Do Łagiewnik idzie również rektor gnieźnieńskiego seminarium ks. kan. Przemysław Kwiatkowski.

„Startując z tym pomysłem nie wiedzieliśmy ilu duchownych odpowie. Ostatecznie jest kilku księży, kilku kleryków. Ktoś mógłby się zastanawiać, czy w takim razie ma to sens, czy warto podejmować wysiłek organizacyjny i logistyczny. Moim zdaniem jest to tym bardziej konieczne” – przyznaje ks. Kwiatkowski.

Duchowni będą w drodze do 11 sierpnia. Pielgrzymka podzielona jest na 6 etapów. Najdłuższy liczy 27 kilometrów. Pątnicy zatrzymają się m.in. w sanktuarium w Leśniowie oraz w pustelni bł. Salomei w Ojcowskim Parku Narodowym. Każdego dnia będą modlić się wspólnie, jednak w przeciwieństwie do pielgrzymki diecezjalnej ta peregrynacja pomyślana jest przede wszystkim jako doświadczenie indywidualne.

„Pójdziemy razem, wspólnie się modląc i rozważając Słowo Boże, ale będą też etapy do pokonania w samotności. Nacisk kładziemy przede wszystkim na aspekt duchowy” – przyznaje ks. Kaźmierski.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia duchowni będą modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie, pod przewodnictwem rektora ks. Przemysława Kwiatkowskiego odprawią Mszę św. w intencjach pielgrzymki – własnych i powierzonych. 12 sierpnia dołączy do nich Prymas Polski abp Wojciech Polak.

bgk / Jasna Góra

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao