O. prof. Derdziuk: dobro jest dobre, a prawda wyzwala

Dobro jest dobre, daje szczęście. Prawda jest wyzwalająca. Kościół ma dzisiejszemu światu coś do zaoferowania – tak przesłanie swojej najnowszej książki „Prawda, dobro, sumienie” podsumował o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap.

Prezentacja książki odbyła się w środę w Centrum Medialnym KAI.

Uczestniczący w spotkaniu socjolog ks. dr Tomasz Adamczyk z Wydziału Nauk Społecznych KUL zwrócił uwagę, że książka może być dla czytelnika bardzo praktyczną pomocą, swoistym poradnikiem, jak kształtować sumienie, czy jak być autentycznym. Zaznaczył, ze stanowi ona refleksję nad podstawowymi pojęciami, jak prawda, dobro, dobro wspólne itp. Podkreślił też, jak ważna jest przypominanie definicji tych pojęć w świecie, w którym ludzie używając ich mają często za każdym razem co innego na myśli.

Nawiązując do myśli zawartych w książce o. prof. Derdziuk zaznaczył, że w świecie zdezintegrowanym, zrelatywizowanym, wypełnionym, jak świat współczesny, wieloma równoległymi narracjami, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo powrotu tyranii. Wyjaśnił, że ludzie chcą, by ktoś wreszcie wytłumaczył im świat, poszukują łatwych rozwiązań i nośnych haseł. Ludzi, którzy nie mają fundamentu, łatwo jest porwać takimi hasłami, za którymi idą bezrefleksyjnie, często na zasadzie impulsu. Jak dodał ks. Adamczyk, taka sytuacja, to również przestrzeń do rozwoju rozmaitych fundamentalizmów.

Prowadzący spotkanie red. Bogdan Rymanowski, nawiązując do tematu sumienia, pytał autora książki a zarazem przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów, o moralne oceny rozmaitych kontrowersyjnych zjawisk związanych z życiem publicznym w Polsce.

Odpowiadając na pytanie o ocenę działań ws. aborcji eugenicznej polityków odwołujących się do wartości katolickich o. Derdziuk zaznaczył, że działanie moralne polega na tym, by zmierzając do delegalizacji przesłanki eugenicznej umożliwiającej dokonanie aborcji podejmować konkretne działania. Wyjaśnił, ze ni musza to być od razu działania na gruncie prawnym ale również – bardzo ważne i potrzebne działania formacyjne, których uwieńczeniem może być zmiana prawa.

Odnosząc się do głośnych ostatnio sporów ze środowiskami LGBT podkreślił, że katolicy powinni w dyskusji z nimi opierać się na rzetelnej wiedzy i świadomości, jakie są korzenie tych ruchów. Trzeba również próbować zrozumieć tych ludzi, ich punkt widzenia i perspektywę, nie zakładając od razu złej woli. A jednocześnie, nie dając się sprowokować.

Książka „Prawda, dobro, sumienie” stanowi zbiór artykułów o. prof. Andrzeja Derdziuka OFMCap. powstałych w różnym czasie i publikowanych w różnych miejscach. Autor jest profesorem nauk teologicznych, pracownikiem Katedry Teologii Moralnej Społecznej w Instytucie Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

„Prawda, dobro, sumienie” obejmuje trzy części: w pierwszej autor podejmuje kwestię prawdy i podaje podstawowe pojęcia z tego zakresu, a także m.in. zatrzymuje się nad moralnym wymiarem prawdomówności. Część druga zawiera refleksje na temat dobra wspólnego, solidarności jako cnoty społecznej oraz kapitału społecznego. W części tej pojawiają się również rozważania dotyczące miejsca wartości w życiu politycznym. Z kolei część trzecia została poświęcona formacji sumienia i jego roli w duchowym wzrastaniu osoby ludzkiej. Znalazł się tu m.in. tekst dotyczący relacji między prawem a sumieniem.

maj / Warszawa

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao