Odkrywanie piękna misji i odwaga bycia dobrym

"Odważ się być dobrym" to projekt realizowany z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który ogłosił papież Franciszek. Jest to wspólna akcja Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z Warszawy i Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu z Krakowa.

Kampania "Odważ się być dobrym" to odpowiedź na ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Organizatorzy postanowili pomóc najbiedniejszym Bengalczykom z wiosek i przypomnieć, że każdy z nas jest wezwany do czynienia dobra. "W Orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież napisał, że każdy z nas jest misją w świecie. Twoja pomoc może zmienić życie konkretnych osób. Pomóżmy dzieciom i chorym z bengalskich wiosek, a także osobom, które spotykamy na co dzień" - mówią przedstawiciele Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego i Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego.

"Czynienie dobra to odwaga do rezygnacji z własnych potrzeb i wygody. To odwaga do przeciwstawienia się złu i krzywdzicielowi. Ta odwaga to wyciągnięcia ręki do nieznajomego. Dobro wymaga odwagi. Jedną z osób, o której chcemy Wam opowiedzieć podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jest ks. Paweł Kociołek, misjonarz w Bangladeszu. 9 lat temu zgodził się na wyjazd do Utrail, gdzie miała powstać pierwsza salezjańska placówka misyjna w tym kraju. Gdy tam dotarł zobaczył ogromną biedę. Razem z dwoma salezjanami z Indii zamieszkali z krowami w stajni. Z czasem powstała parafia, szkoła, centrum młodzieżowe. Potem przyszedł czas na drugą placówkę misyjną w Lokhikul i filię Joypurhat."

Ksiądz Paweł pomaga najbiedniejszym z biednych. Życie tych ludzi to codzienna walka o przetrwanie. Starania o jedzenie i wodę. Najtrudniejsza jest sytuacja ludzi żyjących na wioskach. Bez dostępu do czystej wody, służby zdrowia, edukacji. Organizatorzy akcji wspierają jego pracę duchowo i materialnie. W październiku jednak zapraszają każdego do poznania jego misji z bliska. "Chcemy odkryć rzeczywistość misjonarza i ludzi, z którymi pracuje. Pokazać i opisać ich życie. Ich codzienne trudy, radości i piękno, które jest w nich" - piszą realizujący projekt.

Ludzie z ośrodków salezjańskich chcą także odkrywać historię innych ludzi i pokazywać dobro, które zmienia trudną rzeczywistość. Będą mówić o ludziach, którzy odkryli w chorych, opuszczonych, utrudzonych piękno. Tych, którzy w buszu, na slumsach, dżungli odnaleźli Boga. Mimo skromnych warunków, trudnej codzienności odnaleźli szczęście.

Oprócz poznania historii misjonarzy zapraszają do wspólnej modlitwy i rozmyślań misyjnych. Codziennie będą publikować teksty przeznaczone do krótkiej medytacji. W Tygodniu Misyjnym zapraszają do rozważań przygotowanych przez ks. Andrzeja Wujka, które inspirowane będą słowami misjonarzy salezjańskich. Udostępnione będą w formie pisanej i audio.

Organizatorzy zapraszają każdego osobiście do odkrycia piękna misji i odwagi bycia dobrym.

Źródło: Informacja salezjanie.pl

Strona projektu

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao