„Program Fabryka” rozwija polskie miasta

Od ponad dwóch lat działa i rozwija się jeden z najbardziej twórczych i nowatorskich programów realizowanych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Chodzi o „Program Fabryka”, realizowany przez Agencję Przemysłu Rozwoju (ARP).

Cel programu

Celem nadrzędnym Programu Fabryka jest aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze poprzez zapewnienie warunków rozwoju dla firm sektora nowoczesnych usług biznesowych. Mówiąc krótko: program ma na celu wsparcie rozwoju miast średnich. Nazwa programu pochodzi od radomskiej Fabryki Broni.

Kluczowym przesłaniem polityki Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest „ukierunkowana interwencja dla miast średnich, tracących funkcje społeczno-gospodarcze, będzie miała na celu aktywizację ich zasobów i potencjałów oraz zapewnienie trwałych podstaw rozwojowych poprzez wzrost aktywności gospodarczej (szczególnie innowacyjnej) i wzrost poziomu zatrudnienia (szczególnie w sektorze usług wyższego rzędu). Sprzyjać to będzie stabilizacji i przywracaniu roli średnich miast, jako ważnych centrów aktywności społecznej i gospodarczej w policentrycznym systemie osadniczym”.

Celami szczegółowymi programu są m.in. zwiększenie liczby firm sektora BPO/SSC/IT działających w średnich miastach; zmniejszenie odpływu młodych ludzi z miast do metropolii; zmniejszenie bezrobocia, w tym aktywizacja zawodowa grup nieaktywnych; zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych w sektorze usług biznesowych; zwiększenie udziału w sumie wynajętych powierzchni biurowych w Polsce; pozyskanie nowych zasobów pracowników w tym programistów dla firm IT; zwiększenie zainteresowania/pozyskanie nowych inwestorów korzystających z usług sektora outsourcingu; poprawa wizerunku miast średnich; pozytywny wpływ na przestrzeń miejską (nowe reprezentacyjne budynki).

„Program Fabryka polega na wykorzystaniu korzystnej koniunktury gospodarczej w zakresie rozwoju sektora usług biznesowych, a co za tym idzie popytu na powierzchnie biurowe w miastach regionalnych i innych miastach średniej wielkości. Badania wskazują, że podaż powierzchni biurowych jest mniejsza niż popyt, co jest barierą zarówno dla firm outsourcingowych, ale przede wszystkim dla miast, które mogłyby tą niepowtarzalną okazję wykorzystać dla własnego rozwoju. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. posiadając odpowiednie zasoby finansowe i organizacyjne podejmie się budowy budynków biurowo-usługowych, zapewniając odpowiednią podaż powierzchni biurowych. Inwestycje prowadzone będą w wybranych miastach, które cechuje największy poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Jest to konkretne działanie mające na celu podanie impulsu rozwojowego ośrodkom, które tracą swoje funkcje społeczne i gospodarcze, co wyzwoli ich endogeniczny potencjał” – czytamy na stronach ARP.

Coraz więcej miast dołącza do „Programu Fabryka”

Na chwilę obecną do „Programu Fabryka” przystąpiły takie miasta jak: Elbląg, Stalowa Wola, Mielec, Radom. Przygotowuje się Włocławek. 

W listopadzie br. w Elblągu i Stalowej Woli przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz prezydenci Elbląga i Stalowej Woli podpisali umowy powołujące spółki do realizacji Programu Fabryka w obu miastach. „Fabryka – Porta Mare” (Elbląg) i „Fabryka – Urbi Ferro” (Stalowa Wola) to spółki celowe, dzięki którym powstaną nowoczesne obiekty biurowo-usługowe.

W Elblągu dzięki Fabryce Porta Mare na Wyspie Spichrzów powstanie budynek biurowo-usługowy o powierzchni 10.000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze – ok. 3.000 m2) na potrzeby firm sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC/IT/R&D). - Podpisanie umowy o powołaniu spółki to sfinalizowanie rozmów, które prowadzimy od wielu miesięcy. Bardzo się cieszę, że Elbląg jest jednym z pierwszych miast, w którym realizowany będzie program „Fabryka”. To szansa na dalszy rozwój, ale także prestiż. Dzięki dogodnemu położeniu, atrakcyjnym terenom, nowoczesnej infrastrukturze, uczelniom wyższym oraz dobremu klimatowi dla biznesu, mamy bardzo duży potencjał rozwojowy, zarówno jeśli chodzi o zakłady produkcyjne, jak i sektor usług biznesowych. Mam nadzieję, że dzięki miejscom pracy, które powstaną w nowoczesnym biurowcu na Wyspie Spichrzów, Elbląg stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem do życia – szczególnie dla osób młodych - podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Z kolei Fabryka Urbi Ferro pozwoli wybudować w Stalowej Woli budynek biurowo-usługowy klasy B/B+ o powierzchni biurowej ok. 5.000 m2 (plus powierzchnia usługowa na parterze – ok. 1.500 m2). Centrum usług biznesowych ma stanąć u zbiegu ulic Okulickiego i Floriańskiej. – Cieszymy się, że tak znaczący projekt powstanie w Stalowej Woli, a tym samym przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i stworzenia nowych miejsc pracy w naszym mieście. Jestem przekonany, że stalowowolskie kadry, które posiadają odpowiednie wykształcenie, będą siłą przedsiębiorstw inwestujących w Stalową Wolę – mówi Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli. – Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem w budowaniu drugiego filaru stalowowolskiej gospodarki - obok przemysłu, powstają miejsca pracy w biznesie i innowacyjnych przedsiębiorstwach. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że rynek pracy biurowej oraz biznesowej wciąż jest trudny i wiele osób, pomimo wysokich kompetencji, nie może znaleźć wymarzonej pracy. Mocno wierzę, że ten projekt odmieni obecną sytuację – dodaje włodarz Stalowej Woli.

W Mielcu planowane jest wybudowanie centrum biurowo – administracyjnego składającego się z dwóch lub nawet 3 budynków po ok.5-6 tys m2 powierzchni. Prócz budynku komercyjnego wynajmowanego dla firm prywatnych potrzebę nowej siedziby urzędu miasta widzą także jej władze. Nowy budynek pozwoliłby na skonsolidowanie w jednym miejscu wielu rozproszonych obecnie biur, wydziałów i jednostek organizacyjnych. Trwają także rozmowy dotyczące możliwości budowy trzeciego obiektu dla Krajowej Administracji Skarbowej.

Ciekawie sprawa wygląda w Radomiu, gdzie nie będzie budowany nowy budynek, ale rewitalizowana historyczna Fabryka Broni. Na poniższym filmiku, jaki zrealizowało ARP widać niezwykłe plany odnowienia Fabryki. Trzeba przyznać, że projekt robi wielkie wrażenie. Koncepcję projektową przygotowała w ubiegłym roku firma Grafit Architekci Sp. z o.o. w drodze przetargu został wybrany wykonawca projektu budowlanego. Projekt ma na celu przywrócenie historycznego znaczenia powstałego w 1925 roku budynku.

- Chcemy przeprowadzić rewitalizację obiektu i przebudować go na wysokiej klasy biurowiec, zachowując przy tym historyczny charakter budynku z zewnątrz, jak i industrialny wygląd wewnątrz. Po kilku miesiącach zakończyliśmy prace nad koncepcją architektoniczną zagospodarowania nieruchomości oraz opracowanym na jej bazie programem funkcjonalno-użytkowym. Te dokumenty określają optymalne rozwiązania architektoniczne i stanowią wytyczne do rozpoczęcia prac projektowych - informuje Ilona Kachniarz z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Więcej informacji o rewitalizacji dawnej fabryki broni znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

ZOBACZ RÓWNIEŻ NIEZWYKŁY FILM: 

Obecnie trwają także prace nad włączeniem do Programu Fabryka Także Włocławka . W mieście ma powstać inwestycja biurowa do 10 000 metrów kwadratowych, która zapewni przestrzeń dla około 1200 stanowisk pracy: naukowców, programistów, inżynierów. Wstępnie projekt nazwano "Tertio Ponte",

Jakie miasto może zakwalifikować się do „Programu Fabryka? „Lista miast zakwalifikowanych do Programu Fabryka opiera się o przeprowadzone wcześniej badania. Analizie poddano sytuację miast zamieszkałych przez co najmniej 40 tys. osób, pod kątem utraty funkcji społeczno-gospodarczych. Pod uwagę brany był poziom negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych, takich jak poziom bezrobocia odpływ ludności w celach zarobkowych czy powierzchnia biurowa przypadająca na jednego mieszkańca. Weryfikacji podlegały również możliwości kadrowe. Zbadano liczbę osób bezrobotnych z wykształceniem odpowiadającym potrzebom firm m.in. z sektora IT. Z tych grup najemcy powierzchni biurowych będą bowiem rekrutować swoich przyszłych pracowników. W wybranych miastach powstanie łącznie 300 tys. m kw. powierzchni biurowej. W nowych biurowcach zatrudnienie znajdzie ponad 30 tysięcy osób” – czytamy na oficjalnej stronie „Programu Fabryka”.  

Jak działa program?

W skrócie można powiedzieć, że mechanizm programu polega na wsparciu określonych miast, przez budowę w nich nowoczesnych, doskonale wyposażonych budynków biurowych (biurowo-usługowych). „Zgodnie z trendami dostępne powierzchnie przyciągną firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych, co spowoduje powstanie ok. 30.000 nowych miejsc pracy. To z kolei wpłynie pozytywnie na zmniejszenie niekorzystnego zjawiska odpływu młodych, kreatywnych i ambitnych ludzi do ośrodków aglomeracyjnych. Zgodnie z zasadą „biznes przyciąga biznes” (efekt kuli śniegowej), zarówno obecność renomowanych firm, jak i dobrze wykwalifikowana, kadra będą powodować przyciąganie kolejnych firm, nie tylko z sektora nowoczesnych usług biznesowych, ale też innych firm, korzystających z usług tej branży” – czytamy na stronie ARP.

Co najważniejsze, celem programu jest również pozyskanie nowych pracowników (np. programistów dla firm IT), których niedobór jest coraz częściej odczuwalny na rynku pracy dla przedsiębiorców. Jak wiemy z doświadczenia, średnie miasta stanowią doskonały zasób takich kadry.

Rozwój miast średnich wpisuje się w wielki projekt unowocześniania, jak i rozwoju wypracowany przez obecny rząd Mateusza Morawieckiego. Od ponad 4 lat Polska przeżywa pod tym względem prawdziwy boom.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama