Rozpoczyna się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny! Trzy propozycje SPM na ten czas

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich ma trzy propozycje na to, jak dobrze przeżyć czas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

„Niech Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem łaski, poprzez promowanie inicjatyw oraz nasilenie w szczególności modlitwy – duszy wszelkiej misji, głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono” – pisał papież Franciszek ogłaszając październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Pomocnicy Mariańscy przedstawiają trzy propozycje zaangażowania. Pierwsza poprzez modlitwę w intencji osób zmarłych, których dusze cierpią w czyśćcu. Druga przez finansowe wsparcie akcji misyjnych, które marianie prowadzą w Argentynie, Brazylii, Czechach, Indiach, Kamerunie, Kazachstanie, Rwandzie, na Białorusi, Ukrainie i Filipinach. Trzecia propozycja skierowana jest do wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoim czasem i mieszkają w Warszawie. Pomocnicy zapraszają do wolontariatu misyjnego.

Za wszystkie osoby włączone do SPM marianie codziennie odprawiają Mszę świętą. Mają one także udział w modlitwach, zasługach, umartwieniach, cierpieniach i dobrych uczynkach Księży Marianów.

Więcej szczegółów na temat akcji Pomocników Mariańskich można znaleźć na stronie spm.org.pl.

źródło: Centrum Pomocników Mariańskich

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao