Rudy: II Metropolitalny Kongres Misyjny

Z terenu archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej, opolskiej oraz sosnowieckiej zjechali się do Rud członkowie istniejących przy parafiach kół misyjnych.

 Eucharystii w sanktuarium Matki Bożej Pokornej przewodniczył abp metropolita Wiktor Skworc, a homilię wygłosił pomocniczy bp gliwicki Andrzej Iwanecki.

 – Najważniejszym dziełem misyjnym jest modlitwa – mówił do zebranych w Rudach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. – Trzeba się modlić za misjonarzy, w intencji misji. Ta modlitwa jest ogromnie ważna. A jeżeli przybiera ona formę modlitwy różańcowej, to jest szczególnie miła Boga, bo wtedy razem z nami modli się Ta, która jest pierwszą misjonarką, Matka Jezusa Chrystusa – dodał.

Przypomniał również fragment nauczania św. Pawła, w którym podkreśla on, że to „Pan Bóg daje wzrost”. – Bo misje to nie tylko nasze, ludzkie działo. Dlatego bardzo ważna jest modlitwa i Boże błogosławieństwo – powiedział.

W homilii bp Iwanecki również podkreślał, że centrum działalności misyjnej to modlitwa. – Często bywa tak, że gdy myślimy o niedzieli misyjnej, to spotykamy się z misjonarzem, który akurat jest w Polsce. On przyjeżdża do parafii. Mówi homilię, pokazuje zdjęcia czy film. Przywozi rzeczy z Afryki czy Ameryki Południowej. Wierni kupują książki lub różańce. Po tym wszystkim misjonarz wyjeżdża i wszyscy w parafii uważają, że akcja misyjna zakończyła się sukcesem – powiedział. – A w istocie najważniejsza jest modlitwa. Jeżeli ta akcja misyjna zaowocuje modlitwą, to wtedy będzie sukcesem – dodał bp Iwanecki.

Po Eucharystii osoby szczególnie zaangażowane w Papieskie Dzieła Misyjne z archidiecezji katowickiej, diecezji gliwickiej oraz opolskiej otrzymały specjalne dyplomy. – Są wsród nas takie osoby, które szczególnie angażują się na rzecz misji. Poświęcają swój czas, nieraz kosztem rodziny, czy spotkań ze znajomymi – mówił ks. dr Grzegorz Wita, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji katowickiej.

Zaangażowanie w Papieskie Dzieła Misyjne to również koła misyjne powstające przy parafiach. – Na spotkaniach modlimy się za misjonarzy, poznajemy kraje w których oni posługują – mówi Karolina z Przyszowic. – Czytamy prasę misyjną, żeby wiedzieć co robią misjonarze – dodaje Filip, który wraz z innymi dziećmi przyjechał do Rud pod opieką s. Adrianny, Jadwiżanki.

Zorganizowany w Rudach Metropolitalny Kongres Misyjny odbył się po raz drugi raz. Zgromadził w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej ponad 600 osób z terenu górnośląskiej metropolii kościelnej oraz diecezji sosnowieckiej. Oprócz kongresu metropolitalnego w poszczególnych diecezjach co roku mają miejsce kongresy diecezjalne.

ks.sk / Rudy

« 1 »

reklama

reklama

reklama