reklama

S. Maria Dąbrówka Augustyn nową przełożoną generalną Sióstr Służebniczek Śląskich

S. Maria Dąbrówka Augustyn została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wyboru dokonano podczas obradującej w dniach 2-13 października 23. Kapituły Generalnej Służebniczek Śląskich.

Obrady toczą się w domu generalnym sióstr we Wrocławiu pod hasłem: Zjednoczone w misji Zgromadzenia. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)”.

S. Alodia Witas, w imieniu wszystkich sióstr delegatek, podziękowała dotychczasowej matce generalnej Józefie Leyk, która była przełożoną generalną od 2013 r.

Nowo wybrana przełożona generalna podziękowała siostrom za zaufanie i poprosiła o modlitwę, zawierzając siebie i Zgromadzenie Bogu. S.M. Dąbrówka w Zgromadzeniu pełniła posługę formatorki, a w ostatnim czasie sekretarki prowincjalnej.

Założycielem Zgromadzenia Służebniczek jest Edmund Bojanowski, którego beatyfikował papież Jan Paweł II w Warszawie w 1999 r. Siostry Służebniczki zajmują się działalnością opiekuńczo-wychowawczą prowadząc m.in. przedszkola, domy opieki dla dzieci i dorosłych w kraju, poza granicami, wśród Polonii oraz na terenach misyjnych. W ich charyzmat wpisana jest prosta służba Jezusowi w drugim człowieku i troska, by z miłością ochraniać w każdym piękno dziecka Bożego.

Przy Zgromadzeniu rozwija się dynamicznie Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego członkowie żyją charyzmatem swego Patrona i we współpracy z siostrami realizują Ewangelię w swoich środowiskach.

s. M. Tobiasza Klimczak, maj / Wrocław

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao