S. Maria Dąbrówka Augustyn nową przełożoną generalną Sióstr Służebniczek Śląskich

S. Maria Dąbrówka Augustyn została nową przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Wyboru dokonano podczas obradującej w dniach 2-13 października 23. Kapituły Generalnej Służebniczek Śląskich.

Obrady toczą się w domu generalnym sióstr we Wrocławiu pod hasłem: Zjednoczone w misji Zgromadzenia. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)”.

S. Alodia Witas, w imieniu wszystkich sióstr delegatek, podziękowała dotychczasowej matce generalnej Józefie Leyk, która była przełożoną generalną od 2013 r.

Nowo wybrana przełożona generalna podziękowała siostrom za zaufanie i poprosiła o modlitwę, zawierzając siebie i Zgromadzenie Bogu. S.M. Dąbrówka w Zgromadzeniu pełniła posługę formatorki, a w ostatnim czasie sekretarki prowincjalnej.

Założycielem Zgromadzenia Służebniczek jest Edmund Bojanowski, którego beatyfikował papież Jan Paweł II w Warszawie w 1999 r. Siostry Służebniczki zajmują się działalnością opiekuńczo-wychowawczą prowadząc m.in. przedszkola, domy opieki dla dzieci i dorosłych w kraju, poza granicami, wśród Polonii oraz na terenach misyjnych. W ich charyzmat wpisana jest prosta służba Jezusowi w drugim człowieku i troska, by z miłością ochraniać w każdym piękno dziecka Bożego.

Przy Zgromadzeniu rozwija się dynamicznie Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego członkowie żyją charyzmatem swego Patrona i we współpracy z siostrami realizują Ewangelię w swoich środowiskach.

s. M. Tobiasza Klimczak, maj / Wrocław

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao