Wydanie nowych ksiąg liturgicznych

Ukazały się: Ewangeliarz (wyd. II, Pallottinum, Poznań 2019 r.) i Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów (wyd. II poprawione, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019 r.)

Ewangeliarz, wyd. II, Pallottinum, Poznań 2019 r.

Ukazał się Ewangeliarz, który zawiera perykopy zatwierdzone i wydane w nowym Lekcjonarzu mszalnym. Nowy Ewangeliarz zawiera perykopy na wszystkie niedziele, uroczystości i święta roku liturgicznego. Poza tym zostały wprowadzone teksty Ewangelii do Mszy obrzędowych: Podczas bierzmowania, ustanowienia lektorów i akolitów, przyjęcie kandydatów do diakonatu i prezbiteratu, święceń oraz konsekracji dziewic i profesji zakonnej.

Księga jest bogato ilustrowana, a każda perykopa rozpoczyna się ozdobnym inicjałem. Wielkość Ewangeliarza jest taka sama, jak pierwszego wydania, w związku z tym mieści się w dotychczasowych okładkach.

Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. II poprawione, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019 r.

Obrzędy święceń w niniejszym wydaniu zawierają poprawione Litanie do Świętych według wersji łacińskiej oraz nowe czytania zawarte w Lekcjonarzu mszalnym, wyd. II, t. VII. Z księgi został usunięty „Obrzęd przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu”, ponieważ jest on umieszczony w „Obrzędy ustanowienia lektorów i akolitów oraz przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu”, Katowice 2014 r. Księga została wydana również, jak poprzednio, w dużym formacie.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama