Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” otrzymała nagrodę Viventi Caritate

Nagroda Viventi Caritate im. biskupa Jana Chrapka przyznawana jest od 16 lat osobom lub instytucjom, które zasłużyły się na polu charytatywnym, społecznym lub kulturalnym. W tym roku otrzymała ją fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko".

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się wieczorem, 18 października w radomskiej katedrze. Mszy świętej przewodniczył bp Henryk Tomasik. Tego dnia minęła 19. rocznica tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka - patrona nagrody.

Wyróżnieniem tym honorowane są osoby, ruchy, instytucje, które są aktywne charytatywnie, społecznie, czy kulturalnie i w ten sposób wypełniają ewangeliczne wezwanie do miłowania czynem. Wielokrotnie mówił o tym w czasie posługi duszpasterskiej bp Chrapek. Dlatego też nagrodę otrzymują osoby i instytucje, które – zdaniem kapituły – kierują się na wzór bp. Jana pasją wiary i wynikającą z niej chęcią służenia bliźnim.

- W tym dniu modlimy się w intencji całej służby zdrowia. Dziękujemy za ofiarną posługę wobec chorych i prosimy, aby święty patron wypraszał całej służbie zdrowia potrzebne łaski do dobrego spełnienia tej misji. Dziękujemy za pracę także naszych księży kapelanów i ich troskę o duszę człowieka za pomoc w tych trudnych doświadczeniach, którymi są choroby, osamotnienie, niekiedy bezradność – mówił biskup Henryk Tomasik.

Biskup Henryk Tomasik przypomniał także, że 18 października 2001 roku tragicznie zmarł biskup Jan Chrapek. - Pracę duszpasterską charakteryzowało szczególne zatroskanie o ludzi, dzieci potrzebujących pomocy. Praca charytatywna, różne formy organizowania tej pracy to był szczególny znak pracy księdza biskupa – powiedział.

Po mszy świętej nastąpiło ogłoszenie laureata nagrody Viventi Caritate – Żyjącemu Miłością. Otrzymała ją Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Ze względu na pandemię, przedstawiciele fundacji nie mogli osobiście odebrać statuetki. Anna Dymna skierowała list, który odczytał Zbigniew Miazga z Funduszu im. biskupa Jana Chrapka.

Zbigniew Miazga uzasadnił wybór laureata. - Na dyplomie nagrody Viventi Caritate odczytujemy sentencję biskupa Jana Chrapka: Życie należy przeżywać z pasją wiary i chęcią służenia Chrystusowi w bliźnich. Właśnie tak pojęta służba na rzecz drugiego człowieka, u której podstaw leży odniesienie do ewangelicznego wezwania do miłowania czynem i prawdą, jest podstawowym kryterium do przyznawania nagrody – powiedział Zbigniew Miazga.

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” powstała w 2003 r. Głównym jej celem jest ogólnie pojęta, wielopłaszczyznowa pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie. W liście do organizatorów Anna Dymna napisała m.in.: "przyjmujemy tę nagrodę również jako uznanie dla urzeczywistnienia idei, którą od początku kierujemy się w naszych działaniach. Są nią słowa Św. Jana Pawła II: "kimkolwiek jesteś, jesteś kochany (...)".


« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao