Kielce: wolontariusze Caritas w projektach ekologicznych

Szkolne Koła, Parafialne Zespoły oraz Centra Wolontariatu Caritas zainicjowały wraz ze swoimi społecznościami już blisko 50 lokalnych projektów ekologicznych, odpowiadając na apel papieża Franciszka o ekologiczne nawrócenie, o które Ojciec Święty apeluje w encyklice „Laudato si”.

Działania wolontariuszy Caritas są wyrazem troski o ziemię, jako wspólny dom wszystkich jej mieszkańców oraz pochwałą dzieła stworzenia. Caritas Diecezji Kieleckiej włącza się w to dzieło z innymi 12. diecezjami, dba o środowisko naturalne i popularyzuje zagadnienia z zakresu ekologii integralnej.

Szkolne Koła Caritas, Parafialne Zespoły oraz Centra Wolontariatu Caritas Kieleckiej realizują w swoich lokalnych środowiskach ok. 50 projektów ekologicznych. Są to m.in. warsztaty mydlarskie „Mydło robimy, środowisko chronimy”, Ekologiczna Oaza Parafialna, projekty recyklingowe, np. „Kocham, nie śmiecę”, edukacyjna inicjatywa szkolna „Małe kroczki”.

W te inicjatywy wpisuje się powstający w Gorzkowie Ogród Biblijny na stulecie urodzin św. Jana Pawła II oraz istniejący od 2008 r. w Proszowicach – pierwszy w Polsce - Ogród Biblijny. Został założony przy Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas Kieleckiej. Rokrocznie od marszu godności osób niepełnosprawnych rozpoczyna się tam Święto Ogrodów.

W ramach projektu odbywają się warsztaty diecezjalne i krajowe dla animatorów oraz wolontariuszy. Zaplanowano wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Przestrzenią do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń są konferencje naukowe „Creatio Continua”, oraz organizowane w diecezjach niedziele świętego Franciszka. Kampania informacyjna obejmuje całą Polskę, łącznie 16 milionów odbiorców.

Animatorzy diecezjalni i lokalni działacze na rzecz środowiska i ekologii wspierani są merytorycznie przez zespół ekspertów, m.in. dr. Tomasza Rożka, o. prof. Zdzisława Kijasa, ks. prof. Ryszarda Sadowskiego.

dziar / Kielce

« 1 »

reklama

reklama