Lekarze dziękują sędziom Trybunału Konstytucyjnego oraz posłom chroniącym życie

Katoliccy lekarze z wielką radością przyjęli wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dziękują za to, że uznano wreszcie, że życie i godność każdego dziecka niezależnie od stanu zdrowia czy etapu rozwoju prenatalnego powinny być chronione.

Lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich (KSLP) w specjalnym wystąpieniu wyrazili podziękowanie za działania prawne chroniące życie nienarodzonych.

Publikujemy treść podziękowania:

Podziękowanie dla Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz Posłów chroniących życie poczętych dzieci

Dziękujemy Posłom, którzy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego (TK) oraz wszystkim Sędziom TK, którzy uczciwie i odważnie orzekli niezgodność przesłanki eugenicznej w Ustawie z 1993 r. z polską Konstytucją. 

Dla nas, lekarzy, którzy codziennie trudzimy się nad ochroną zdrowia i życia ludzkiego, wielką radością jest, że postulat inicjatywy obywatelskiej „Zatrzymaj aborcję” został zrealizowany! Uznano wreszcie, że życie i godność każdego dziecka niezależnie od stanu zdrowia czy etapu rozwoju prenatalnego powinny być chronione zgodnie z tym, co mówi na ten temat Konstytucja i Kodeks Etyki Lekarskiej.

Niektórym wadom wrodzonym i chorobom dziecka powstającym w prenatalnym okresie życia można zapobiegać poprzez ograniczenie ekspozycji matki na szkodliwe czynniki środowiska zewnętrznego: nikotynę, alkohol, substancje psychoaktywne, antykoncepcję hormonalną. Stan zdrowia kobiety, niektóre choroby, styl życia, sposób odżywiania się, mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i rozwój dziecka. Wiedza na ten temat powinna być propagowana w społeczeństwie jako element skutecznej profilaktyki wad wrodzonych. Zadaniem systemu opieki zdrowotnej jest oddziaływanie na korzyść zdrowia matek i dzieci oraz przyszłych pokoleń Polaków we współpracy z mediami, administracją, samorządem.

Zmiany systemu prawa zaproponowane przez TK spowodują, że diagnostyka prenatalna będzie wykonywana wyłącznie w celu ratowania życia i poprawy stanu zdrowia nienarodzonych dzieci, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu do diagnostyki chorób u osób, które już się urodziły. Zaprzestanie wykonywania aborcji eugenicznej przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet, do rozwoju medycyny matczyno–płodowej, w tym diagnostyki i terapii prenatalnej, chirurgii wewnątrzmacicznej, położnictwa i neonatologii.

Prawo chroniące dzieci z niepełnosprawnościami mobilizuje do podjęcia pilnych działań, których celem będzie pomoc każdej rodzinie, która takie dzieci przyjmuje i wychowuje; obejmujących pomoc medyczną, społeczną, psychologiczną, socjalno – bytową i wsparcie duchowe. Konieczne jest, naszym zdaniem, zapewnienie wszystkim tym rodzinom perinatalnej opieki hospicyjnej, a chorym dzieciom miejsc w oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej, oddziałach chirurgii noworodków i w razie potrzeby w hospicjach pediatrycznych.

Decyzję Trybunału Konstytucyjnego, logicznie wynikającą z obowiązującego w naszym kraju systemu prawnego, przyjmujemy z radością jako dowód zwycięstwa cywilizacji życia, jako realizację zasad, opisanych przez Świętego Jana Pawła II w jego encyklice „Evangelium Vitae”. Przyczyni się ona do zmniejszenia częstości łamania sumień lekarzy i całego personelu medycznego.

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (KSLP):

Dr n. med. Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii, Prezes Zarządu Głównego KSLP 

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa, Vice-Prezes ZG KSLP i Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP

Lek. Grażyna Rybak specjalista pediatrii, Delegat OM KSLP

Warszawa, 23.X.2020 r.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama