O. Augustyn Pelanowski wydalony z zakonu

O. Augustyn Pelanowski, autor wielu książek i popularny duszpasterz, od długiego czasu pozostaje poza klasztorem paulinów. Zaniepokojenie budzą także jego internetowe nauczania, sprzeczne z prawdami wiary. W dniu wczorajszym paulini poinformowali, że o. Augustyn został wydalony z zakonu

Oświadczenie pojawiło się wczoraj na stronie Zakonu Paulinów, jednak fakt wydalenia miał miejsce już w styczniu. Można przypuszczać, że publikacja oświadczenia ma związek z kontyuowaniem przez o. Pelanowskiego działalności, przez którą wprowadza w błąd wiernych.


Poniżej pełna treść oświadczenia:

Kuria Generalna Zakonu Paulinów informuje, że o. Augustyn Pelanowski został wydalony z Zakonu św. Pawła I Pustelnika Dekretem Generała Zakonu z dn. 12.01.2020 r., potwierdzonym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego dn. 25.03.2020 r.

Tym samym na mocy kan. 701 Kodeksu Prawa Kanonicznego nie posiada upoważnienia do głoszenia Słowa Bożego i sprawowania sakramentów, dopóki nie znajdzie biskupa, który go przyjmie do swojej diecezji lub przynajmniej zezwoli na wykonywanie święceń.

 o. Sebastian Matecki OSPPE
Rzecznik prasowy Zakonu Paulinów

Warto przypomnieć także treść wydanego rok temu oświadczenia, które szerzej wyjaśnia powody podjętej przez zakon Paulinów decyzji. Chodzi o samowolne pozostawanie poza klasztorem oraz głoszenie poglądów sprzecznych z wiarą katolicką.

W związku z propagowanymi przez o. Augustyna Pelanowskiego poglądami stojącymi w jaskrawej sprzeczności z niektórymi prawdami doktryny katolickiej oraz szacunkiem należnym Ojcu Świętemu Franciszkowi, Zakon św. Pawła Pustelnika (Paulini) oświadcza, iż zdecydowanie odcina się od prywatnych poglądów wyżej wymienionego kapłana. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o. Augustyn łamie śluby zakonne, zarówno przez publikacje, na które nie otrzymał zgody, jak również przez trwająca ponad 11 miesięcy samowolną nieobecność w klasztorze. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zamętu i zgorszenia, jakie w dusze wiernych wprowadzić może indywidualna działalność o. Pelanowskiego. Jednocześnie informujemy, że już wcześniej podjęte zostały kroki przewidziane przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
O. Paweł Przygodzki, sekretarz Zakonu Paulinów
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao