S. Siepak: zbieżność „Dzienniczka” i encykliki „Dives in misericordia” jest niezwykła

Powstanie "Dzienniczka" Faustyny Kowalskiej i encykliki "Dives in misericordia" Jana Pawła II dzieli ponad 40 lat. A jednak oba te dzieła ukazały się drukiem niemal w tym samym czasie, ich autorzy mocno związani byli z Krakowem, a ich przesłanie jest zastanawiająco zbieżnie.


Podczas trwającego w Łagiewnikach sympozjum pt. „Bóg bogaty w miłosierdzie” został wygłoszony wykład „Przesłanie encykliki ‘Dives in misericordia’ w świetle ‘Dzienniczka’ św. Faustyny”. - Te dwa dzieła w sposób komplementarny ukazują, czym jest miłosierdzie Boga - jak niepojęta jest jego wielkość i potęga działania w życiu ludzi i świata - mówiła do zebranych s. Elżbieta M. Siepak ZMBM.

Jak zaznaczyła na wstępie rzeczniczka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” św. Faustyny ukazały się drukiem w odstępie kilku miesięcy. - Co ciekawe, oba niezwykłe dzieła zostały napisane w języku polskim przez osoby związane z Krakowem i przetłumaczono je na wiele języków świata - przypomniała.

Wskazała, że zbieżność przesłania „Dzienniczka” i encykliki jest tak wielka, że czytelnicy obu tych dzieł byli przekonani, iż inspiracją do napisania encykliki było dzieło św. Faustyny. - Zasadniczym ich przesłaniem jest prawda o miłosierdziu Bożym i ludzkim. W działaniu miłosiernego Boga ujawniają się wszystkie odcienie miłości ojcowskiej, macierzyńskiej i oblubieńczej - powiedziała.

Odwołując się do treści encykliki, s. Siepak opowiedziała, że definicje miłosierdzia, które zawarł w niej papież Polak, są bardzo wymowne. - Ojciec Święty pisze, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości - przypomniała, dodając jednocześnie, że św. Faustyna opisała, że Bóg jest miłością, a miłosierdzie Jego czynem.

Zakonnica wskazała, że w „Dzienniczku” znajdują się nowości w ukazywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego - pierwszą z nich jest samoobjawienie Boga, który mówi, że jest „miłością i miłosierdziem samym”. - Tylko u św. Faustyny w „Dzienniczku” spotykamy także określenie Jezusa jako „Wcielone Miłosierdzie”. To niezwykle wymowne imię Jezusa, mówiące o tym, że jest samą miłością i miłosierdziem Boga, które przyjęło ludzką naturę i stało się widzialne dla człowieka na ziemi - podkreśliła.

S. Siepak opisała, że choć encyklika „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” są gatunkowo różnymi dziełami, to przesłanie w nich zawarte jest właściwie jedno - tajemnica miłosierdzia Bożego, która jest rdzeniem Biblii i doświadczenia każdego człowieka.

- Te dwa dzieła w sposób komplementarny ukazują, czym jest miłosierdzie Boga, jak niepojęta jest Jego wielkość i potęga działania w życiu ludzi i świata. Dzięki tym dokumentom, od strony teologii i doświadczenia mistycznego, Kościół XX i XXI wieku może lepiej poznać tę prawdę objawioną w Biblii i nią żyć - uwypukliła.

Rzeczniczka łagiewnickiego klasztoru wskazała, że Jan Paweł II wraz ze św. Faustyną wnoszą do historii Kościoła nowe spojrzenie na miłosierdzie w relacjach miedzy ludzkich, które teologowie nazywają personalistycznym, a więc w samym centrum aktu miłosierdzia stawiające godność osoby ludzkiej.

- Obydwoje - św. Faustyna i św. Jan Paweł II - każdy na swój sposób ukazują, że w miłosierdziu nie chodzi o sporadyczne akty dobroci, ale o styl chrześcijańskiego życia. Czyny miłosierdzia nie tylko mają wymiar wymiany darów między ludźmi, ale także są objawianiem miłosiernej miłości Boga do człowieka - tłumaczyła.

Na zakończenie s. Siepak oceniła, że zbieżność przesłania o miłości miłosiernej Boga w obu analizowanych dziełach jest uderzająca. - Obydwoje Świętych z Krakowa ukazują piękno i bogactwo właściwie pojętego miłosierdzia - podsumowała.

Sobotnie sympozjum pt. „Bóg bogaty w miłosierdzie” przygotowano go z okazji 40-lecia encykliki „Dives in misericordia”. Jego zwieńczeniem będzie występ chóru Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „Musica Ex Anima” oraz możliwość obejrzenia wystawy fotograficznej „Jan Paweł II - Papież Miłosierdzia”, która jest prezentowana w dolnej bazylice w Łagiewnikach.

luk / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama