Św. Jan Paweł II i kard. Stefan Wyszyński – posłańcami paschalnej nadziei

W tym roku w sposób szczególny wspominamy dwóch niezwykłych posłańców Dobrej Nowiny, którzy z mocą równą Piotrowej wzywali swój naród do odwagi w wyznawaniu wiary – napisał rektor KUL ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński w słowie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku.

Przywołał w nim św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego jako „posłańców  paschalnej nadziei i orędowników miłości do Ojczyznyˮ.

W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II i beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego. W związku z tym tegoroczne słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  na Wielkanoc poświęcone jest tym postaciom. „Obydwaj byli „mocarzami wiary”, danymi Ojczyźnie na czas trudnych przełomów i ważnych przemian. Obydwaj rozumieli swoje posłannictwo jako służbę Kościołowi i służbę narodowi równocześnie. Nauczali odważnie i bezustannie, że każdy człowiek ma godność dziecka Bożego, że jest członkiem wspólnoty Kościoła, ale zarazem jest dzieckiem swego narodu, który trwa i rozwija się w oparciu o własną kulturę, język, tradycję, historię i religięˮ – czytamy w słowie.

Rektor KUL podkreślił, że na społeczności akademickiej KUL spoczywa zobowiązanie, aby przypominać nauczanie św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego. Pisząc o beatyfikowanym wkrótce Prymasie Tysiąclecia, zwrócił uwagę na to, jak ważnym rozdziałem w jego nauczaniu i działalności był patriotyzm – miłość do własnego narodu i Ojczyzny. Przywołując słowa kard. Wyszyńskiego, napisał, że „swoje przywiązanie do ojczystego kraju wyrażał konsekwentnie, także wówczas gdy było to niepopularne czy krytykowane, odrzucając polityczne kalkulacjeˮ, a „dążąc do wzmocnienia więzi narodu jako wspólnoty, przypominał o jego chrześcijańskich korzeniach i roli Kościołaˮ. Rektor KUL zwrócił też uwagę na to, że Prymas Tysiąclecia przywiązywał ogromną wagę do wychowania i edukacji w duchu patriotycznym i poczuciu szacunku dla dziejów własnego narodu oraz zabiegał o pokojowe rozwiązywanie konfliktów.

Pisząc o św. Janie Pawle II i kard. Stefanie Wyszyńskim jako świadkach nadziei, ks. Dębiński zachęcił do tego, by w czasie epidemii, bardziej niż kiedykolwiek obudzić w sobie „radość z mocy zmartwychwstałego Panaˮ. „W tym wyjątkowym czasie oczekujemy jak nigdy wcześniej upragnionej łaski Bożego Miłosierdzia, pragniemy przejść z Chrystusem ze śmierci do życia, doznać choćby wyciszonej, przeżywanej w trudnych okolicznościach, ale nie mniej prawdziwej i głębokiej radości Zmartwychwstaniaˮ – napisał Rektor KUL. Podkreślił też potrzebę „męstwa i odpowiedzialności, ofiarnego i wrażliwego bycia dla innych, wzajemnej życzliwości i solidarnościˮ.

Pełny tekst Słowa Rektora KUL:  episkopat.pl >>

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama