Chorzy potrzebują obecności osób bliskich, wolontariuszy i kapelanów!

Chorzy potrzebują nie tylko opieki, ale i wysłuchania. Często pojawiają się pytania: „dlaczego ja?”, „dlaczego taka choroba?” „dlaczego w tym wieku?” Najczęściej jednak te pytania pozostają bez odpowiedzi. Wielu osobom wiara pomaga przyjąć i przeżywać czas choroby. Stąd i tak ważna obecność kapelana.

W Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego Papież Franciszek przypomina o braterskiej solidarności, tak ważnej w czasie epidemii koronawirusa. Kluczowa w przeżywaniu choroby jest obecność osób bliskich czy wolontariuszy. Być to towarzyszyć – podążać razem z osobą chorą jej drogą cierpienia – czasem opowiedzieć o swoim dniu i wysłuchać tego, co ma ona dziś do powiedzenia - mówi dr Katarzyna Braun z Katedry Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki KUL.

Dr Katarzyna Braun zauważa, że pandemia zbliżyła wiele osób do choroby i śmierci, ale też pobudziła do refleksji. Wiele osób doświadczyło nieprzewidywalności i zupełnej bezradności. Pozamykane dla odwiedzających szpitale i Domy Pomocy Społecznej pozbawiły bezpośredniego kontaktu, bycia z i przy osobie chorej. Jak podkreśla Braun pojawia się jednak nadzieja, że być może, po czasie obostrzeń, izolacji, kwarantanny – bardziej docenimy wartość bliskości i bezpośredniej relacji.

Braun zwraca uwagę, że pomimo wyraźnego postępu badań naukowych i wzrostu skuteczności leczenia, dla większości ludzi zetknięcie z chorobą, zwłaszcza bliskich, jest zawsze wyzwaniem i tajemnicą. Często pojawiają się pytania: „dlaczego ja?”, „dlaczego taka choroba?” „dlaczego w tym wieku?” Najczęściej jednak te pytania pozostają bez odpowiedzi. – Cierpieniu możemy nadawać sens. Pierwszym krokiem na tej drodze jest zaakceptowanie nowej sytuacji, słabości, często bezsilności. Kolejnym jest szukanie innych, możliwych aktywności – podkreśla dr Katarzyna Braun. Zwraca również uwagę, że często czas choroby, jest momentem, dzięki któremu osoba chora może się zatrzymać i podjąć głębszą refleksję nad sensem życia, relacji do Pana Boga i człowieka. Wielu osobom wiara pomaga przyjąć i przeżywać czas choroby. To dzięki niej człowiek może swoje cierpienie ofiarować i uczynić z niego dar dla potrzebujących.

W Orędziu na XXIX Światowy Dzień Chorego Papież Franciszek przypomina o znaczeniu braterskiej solidarności i obecności przy osobie chorej. Nawiązuje do tego dr Katarzyna Braun wskazując również na rolę społeczników i wolontariuszy bezinteresownie towarzyszących osobom chorym. Odpowiednio przygotowani potrafią dobrze wyczuć potrzeby osoby chorej, mimo że poznają ją już w trakcie choroby. Nie obawiają się też stawiać pytań. Jeśli zdobędą zaufanie, staną się dużym wsparciem i pomogą w realizacji potrzeb – podkreśla Braun. Ta relacja, oparta na zaufaniu, leży u podstaw opieki nad chorymi, co podkreśla papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Chorego.

W czwartek, 11 lutego 2021 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzony jest  XXIX Światowy Dzień Chorego. Tegoroczne orędzie Papieża Franciszka zatytułowane zostało: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście (Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi”.

źródło: Dział Komunikacji KUL

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama