Coroczne spotkanie ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych

Uzasadniony interes administratora danych, relacje przepisów prawa kanonicznego i świeckich oraz doświadczenia kościelnych organów nadzorczych były głównymi tematami spotkania ekspertów Kościoła katolickiego

Spotkanie w formie wideokonferencji zostało zorganizowane przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE). Było ono podzielone na dwie części -wykładową i dyskusyjną.

W pierwszej części uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Pani Carolin Foglia z Europejskiej Rady Ochrony Danych pt. „Prawnie uzasadniony interes jako podstawa prawna przetwarzania danych”. Ta przesłanka legalizacyjna została także omówiona w kontekście przetwarzania danych przez Kościoły lub inne związki wyznaniowe.

Następnie Prof. Jean-Pierre Schouppe z Pontificia Università della Santa Croce wygłosił wykład dotyczący punktów wspólnych i miejsc konfliktu pomiędzy przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i prawa kanonicznego.

W drugiej części zostały zaprezentowane praktyki ochrony danych w Kościołach partykularnych krajów europejskich. W tej części swoje wystąpienie miał m.in. ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych, który przedstawił doświadczenia organu nadzorczego dotyczące praktyk podmiotów kościelnych związanych z ochroną danych osobowych. W tej części odbyła się także dyskusja i wymiana doświadczeń.

Zebranie ekspertów ds. ochrony danych osobowych jest trwałą inicjatywą stanowiącą przestrzeń wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy kościelnymi organami nadzorczymi w krajach Unii Europejskiej oraz ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao