Dyskusja ekspertów ds. ochrony danych osobowych w kwestii archiwów kościelnych

Przetwarzanie danych osobowych do celów archiwalnych w podmiotach kościelnych tematem dodatkowego spotkania ekspertów Kościoła katolickiego ds. ochrony danych osobowych.

Spotkanie dnia 23 czerwca 2021 r., w formie wideokonferencji zostało zorganizowane przez Komisję Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE). Było to dodatkowe spotkanie, którego potrzeba zorganizowania zrodziła się podczas dyskusji na podczas corocznej konferencji, która odbyła się w maju tego roku.

Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń przedstawicieli Kościoła z państw europejskich. Obecni przedstawili najważniejsze wyzwania i trudności przy przetwarzaniu danych osobowych w podmiotach kościelnych do celów archiwalnych.

Na spotkaniu obecny był także ks. Piotr Kroczek – Kościelny Inspektor Ochrony Danych. KIOD przedstawił kontekst przetwarzania danych archiwalnych w polskim systemie prawnym oraz prawie kanonicznym Kościoła katolickiego w Polsce oraz wskazał na wydane praktyczne wskazania przy przetwarzaniu danych w archiwach, które stanowiły materiał pomocniczy dla podmiotów kościelnych zajmujący się tą tematyką. Obecni przedstawili także partykularne rozwiązania prawne. Uczestnicy podjęli również dyskusję na inne aktualne tematy związane z ochroną danych osobowych w Kościele katolickim.

Zebranie ekspertów ds. ochrony danych osobowych stało się trwałą inicjatywą stanowiącą przestrzeń wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy kościelnymi organami nadzorczymi w krajach Unii Europejskiej oraz ekspertami z zakresu ochrony danych osobowych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama