reklama

Ks. Jan Macha został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego!

Polski męczennik, ks. Jan Macha, został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego! Formułę beatyfikacyjną wygłosił delegat papieski – kardynał Marcello Semeraro. Wspomnienie liturgiczne ks. Machy będzie obchodzone 2 grudnia.

Obrzęd beatyfikacyjny nastąpił zaraz po odśpiewaniu „Kyrie”. Rozpoczęła go prośba metropolity katowickiego do papieża Franciszka o wpisanie do grona błogosławionych Czcigodnego Sługi Bożego Jana Franciszka Machy. Abp Skworc złożył ją na ręce delegata papieskiego – kard. Marcello Semeraro. Kluczowy moment obrzędu beatyfikacyjnego nastąpił po odczytaniu przez postulatora – ks. dr hab. Damiana Bednarskiego, prof. Uniwersytetu Śląskiego – biografii ks. Jana Franciszka Machy.

Formułę beatyfikacyjną wygłosił najpierw delegat papieski – kardynał Marcello Semeraro, a następnie w języku polskim odczytał ją kanclerz Kurii Metropolitalnej – ks. Jan Smolec.

Po odczytaniu formuły beatyfikacyjnej nastąpiło odsłonięcie wizerunku błogosławionego Jana Franciszka Machy pędzla prof. Antoniego Cygana, byłego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Do prezbiterium zostały wniesione relikwie przez rodzinę nowego błogosławionego. Są to: ostatni list do rodziców i rodzeństwa napisany przez ks. Jana Machę na krótko przed śmiercią, wykonany przez  niego własnoręcznie różaniec oraz poplamiona krwią chusteczka.

Błogosławiony ks. Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 r. w tradycyjnej śląskiej rodzinie Pawła Machy i Anny z domu Cofałka w Chorzowie Starym. Miał dwie siostry i brata. W rodzinie nazywano go zdrobniale „Hanikiem”. Udzielał się w harcerstwie i sporcie. Działał również w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.

W 1934 r. wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Stanisława Adamskiego w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Po dwumiesięcznym zastępstwie w rodzinnej parafii objął 10 września stanowisko wikarego przy kościele parafialnym św. Józefa w Rudzie Śl. Tam nawiązał łączność z tajną organizacją i rozwinął ożywioną działalność charytatywną wśród rodzin polskich, dotkniętych skutkami i okupacji.

5 września 1941 r. ks. Jan Macha został aresztowany przez gestapo na dworcu w Katowicach. Znaleziono przy nim listę osób, którym on i jego współpracownicy pomagali oraz inne dokumenty wskazujące, że zbierali pieniądze i przekazywali je potrzebującym. Lista była jednym z głównych dowodów w późniejszym śledztwie i procesie całej grupy. 17 lipca 1942 odbyła się przed sądem doraźnym w Katowicach krótka rozprawa, na której ks. Macha i współpracujący z nim kleryk Guertler skazani zostali na śmierć przez ścięcie.  Wyrok wykonano 3 grudnia 1942 w katowickim więzieniu. Ciała ks. Machy nigdy nie wydano rodzinie, najprawdopodobniej zostało spalone w obozie koncentracyjnym Auschwitz. W liście napisanym kilka godzin przed egzekucją ks. Macha prosił rodzinę, aby urządziła mu na cmentarzu „cichy zakątek, żeby od czasu do czasu ktoś o mnie wspomniał i zmówił za mnie «Ojcze nasz»”. Jego prośba została spełniona po latach, kiedy z inicjatywy kolegów rocznikowych w październiku 1951 r. powstał symboliczny grób ks. Jana na starym cmentarzu parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym.

Na szczeblu diecezjalnym proces beatyfikacyjny ks. Jana Machy rozpoczął się w 2013 r. i trwał do 5 września 2015 roku. Następnie dokumentacja została złożona w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 16 marca 2016 akta sprawy zostały publicznie otwarte i rozpoczął się etap rzymski procesu beatyfikacyjnego. Dekret potwierdzający męczeństwo ks. Jana Franciszka Machy, kapłana archidiecezji katowickiej, papież Franciszek zatwierdził 28 listopada 2019 roku. Ks. Jan Macha ma zostać ustanowiony patronem m.in. Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach.

źródło biografii za: Family News Service

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama