Niemieccy katolicy i protestanci promują interkomunię pomimo zastrzeżeń Watykanu

Katolicy i protestanci w Niemczech ogłosili we wtorek 16 marca, że mimo sprzeciwu Watykanu będą promować interkomunię podczas majowego spotkania ekumenicznego.

W komunikacie prasowym z 16 marca, organizatorzy trzeciego Ekumenicznego Kongresu Kościelnego (ÖKT) we Frankfurcie oznajmili, że planują zaprosić chrześcijan do udziału w uroczystościach, które odbędą się w wielu kościołach w mieście i w całych Niemczech 15 maja. Napisali oni: „Chrześcijanie wszystkich wyznań mają możliwość tego wieczoru przyjść i wziąć udział, poznając różne tradycje i – postępując zgodnie z własnym sumieniem – celebrować żywą pamiątkę Jezusa Chrystusa”. „Z Frankfurtu powinien popłynąć sygnał, aby nadal dążyć do wspólnoty ekumenicznej, w życiu codziennym i w spotkaniach wspólnot kościelnych”.

W komunikacie prasowym zacytowano Thomasa Sternberga, przewodniczącego wpływowego Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich (ZdK), który powiedział, że każdy ochrzczony chrześcijanin może podjąć „decyzję sumienia”, jeśli pragnie wziąć udział w uroczystościach, bazując na oświadczeniu „Wspólnego Świadectwa” przyjętym jesienią 2020 roku przez kierownictwo ÖKT.

„Drzwi są otwarte”, powiedział Sternberg, który jest również współprzewodniczącym kontrowersyjnej „Drogi Synodalnej” niemieckiego Kościoła, wraz z przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Niemiec biskupem Georgem Bätzingiem z Limburga.

Wydarzenie to wzbudziło niepokój Kongregacji Nauki Wiary, która we wrześniu ubiegłego roku wyraziła sprzeciw wobec propozycji „wspólnoty posiłku eucharystycznego” między katolikami i protestantami. Propozycja ta została sformułowana przez Ekumeniczną Grupę Studyjną Teologów Protestanckich i Katolickich (ÖAK) w dokumencie z 2019 r. zatytułowanym „Razem przy Stole Pańskim”.

W liście skierowanym do bpa Bätzinga, Kongregacja podkreśliła, że między protestantami i katolikami istnieją znaczące różnice w rozumieniu Eucharystii i posługi. Są one na tyle istotne, że „obecnie wykluczają wzajemne uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej i Eucharystii”. Odnosząc się do niemieckiej propozycji, Kongregacja uznała, że „dokument nie może służyć jako przewodnik dla indywidualnej decyzji sumienia o przyjmowaniu Eucharystii”. Poważne zastrzeżenia co do tej propozycji wyraził także kardynał Kurt Koch, prefekt Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Nie zważając na watykańskie monity, na początku marca bp Bätzing skierował list do księży z diecezji Limburg, która obejmuje również miasto Frankfurt, gdzie odbędzie się ÖKT w dniach 13-16 maja. W liście tym stwierdził, że mogą oni udzielać Komunii Świętej osobom niekatolickim, jeśli same poproszą o to po zbadaniu swojego sumienia. Zaznaczył jednak, że nie jest dozwolone „powszechne międzywyznaniowe przyjmowanie Eucharystii” ani „nowe formy celebracji eucharystycznej”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama